Când rupta-sa ceva din creanga românească…

Când rupta-sa ceva din creanga românească…

Povestesc cu mama, cele petrecute în urmă cu 80 de ani, despre rădăcina lor mult mai adâncă. Era pe vremea imperiului austro-ungar o tânără închegată familie de români, din dealurile Sălajului, ambii orfani de mamă. Așa începea povestea, din tinerețe, a bunicilor mei materni: Gavrilă și Floare. Născuți din părinții Buboi(Floare) și Moldovan(Onița), al căror prenume, bătrânețile de 95 de ani ai mamei, nu-i mai recuperează din memoria timpului. Răgazul, de până acuma, nu mi-a permis să fac necesara reconstituire. În caierul amintirilor, mama, încerca să-și amintească vremea prunciei părinților ei. Cu greu am reușit să clarificăm faptul că, bunicul rămas orfan de mamă la șase ani, a trebuit să se descurce, căci moșul, cum îl numea mama pe străbunicul, după trei ani de văduvie s-a dus din Cerâșa, la Cosniciu, la o femeie rămasă văduvă, cu doi copii, pe nume Cozma, fapt pentru care bunicul neavând avea loc în acea familie a trebuit să-și poarte singur de grijă. Așa că sărac, și fără de sprijin, a ajuns slugă prin Camăr, Zalnoc, pe la case de unguri, oameni mai înstăriți. Așa a deprins limba și a cunoscut obiceiuri, care, mai târziu, i-au fost de folos în viață. N-a apucat să învețe carte, dar a prins drag de animale.

Despre bunica Floare, descendentă din ramura Moldovan (Onițu și Floare), mama știa că, a rămas orfană, de mamă, de când avea 13 anișori. La scurtă vreme și străbunicul s-a recăsătorit, bunica ajungând și ea slujnică prin case mai înstărite din jur, fiind ajutată și ocrotită de frații mai mari: Nuțica (Cosniciu), Vasilică(Halmajd), și Teodor, ultimul stabilit în colonia Rădulești.

În asemenea circumstanțe au ajuns să se întâlnească, pe meleaguri sălăjene, două sluji și să-și unească straița sărăciei cu nădejdea în Dumnezeu și într-o viață mai bună. Când exact și cum și-au unit destinele, n-am reușit să stabilim, dar probabil că a fost după 1905-1906 dacă socotim vârsta celor 10 copii ai lor: Măriuța(1905), Onița(1907), Anuța(1911), Mitru(1913), Petre(1915), Vasile (1917), Ileana (1919), Sabina (1921), Florica (1923), Ana (1925). Mama Ana își amintea, din poveștile copilăriei că, bunicul Găvrila a fost soldat în armata cezaro-crăiască, și de pe front a ajuns acasă, în concediu (permisie) după doi ani cînd nu s-a știut nimic de el, atunci fiind conceput unchiul Vasile. Date certe sunt cele ale decesului Buboi Gavrilă 1953, Buboi Floare 1957. Și mai știa mama exact că nici unul dintre părinții ei nu erau știutori de carte, dar că bunicul era om cu drag de pădure și de cornute mari, fiind un iscusit crescător de drigane (bivoli) și boi, iar bunica renumita moașă a satului, care n-a avut, din cei moșiți în sat, nici un prunc născut mort. Pe cei doi i-a unit credința și respectul reciproc. M-a uimit descoperirea făcută de mezina familiei: tata, povestea mama, cu lacrimi în ochii bătrâneții, mă cocoța în vârful carului iar el „mergea pe jos, în fața carului cu boi, cu clopul în mână și se ruga!, iar mama știa pe dinafară toate rugăciunile”. Se pare că, acele frumoase rugăciuni, au fost transcrise de către una dintre surorile mamei, Florica. Din cercetările de până acum, încă nu am dat de ele. Biblia cea veche, din care citeau cei mai mari la sărbători, a fost luată de sora cea mare, Măriuța, care știa carte și care citea adesea, a păstrat-o pe grinda casei. Din păcate a fost mistuită de flăcări și nu s-a putut recupera nimic.

Am mai aflat de momentul când, după primul război, în 1928, cu cei zece prunci, cei doi creștini greco-catolici, împreună cu alți 28 de „băștinași”, cum au fost numiți, au fost împroprietăriți, în mod egal, după Legea reformei agrare, din 1921, cu câte 12 jugăre de pământ în vatra satului pe care l-au format: colonia Rădulești. Cine ar privi gurile de hrănit (douăsprezece) ale familiei Buboi Găvrila și cinci ale familiei Moșincat Dumitru, ar constata lesne o mare lacună a legii. Buna înțelegere, hărnicia, cumpătarea i-a unit și le-a sporit averea. La Cerâșa, bunicul moștenise casa părintească în care au fost zămisliți cei zece copii aduși pe lume de eroina mea bunică, și în care a rămas mătușa Măriuța, căsătorită cu a Cucu-lui, dar dorul de familie a pus-o pe drum și pe ea și s-a reunit astfel întreaga familie în colonia Rădulești.

Mai bine de o săptămână, casa și toate acareturile de la Cerâșa, făcută din bârne, au fost demontate și transportate cu boii de bivoli, care făceau o zi „marșul” spre tărâmul „făgăduinței”, care se deschidea înaintea lor. Numai că baiurile se înmulțeau. Cele 12 jugăre trebuiau lucrate, pluguri, grape, etc, lipseau. Așa că doar cu sapa era măsurat, în lung și lat, pământul semănat cu mâna, greblat cu crengile de spini, tractate manual de copii și adulți, secerat manual din cosor și coasă, transport la arie. Cititorii își vor imagina, probabil, cât de istovitoare era munca coloniștilor coborâți din dealurile Plopișului, Halmăjdului și colinele din Cerâșa. Admirabil efort pentru a face un sat cu biserică, școală românească pe locul Toagului lui Berkovicz, pentru generația de după război. Legea colonizării din 1930 i-a tratat, însă, ca pe cetățeni înstăriți, astfel că pământul primit a trebui achitat prin cote din producție. Puținul care rămânea ajungea cu greu la toate gurile de hrănit. Perceptori, uneori dintre minoritari, erau foarte zeloși. Și „perina, ori dricarul din leagănul copiilor o luau dacă nu aveau cota stabilită”. Iluzia împroprietăririi gratuite, fără răscumpărare, a trecut relativ rapid. La muncă trebuia să participe fiecare dintre membrii familiei, fiecare după putință. Cei mici cu păsări și turma de 100 de mioare, care nu scădea ca număr din turma bunicului Găvrila. Cei mai mari cu vitele cornute, iar feciorii la arat, cosit și secerat.

Casa bunicilor din Rădulești era plină totdeauna. La „ceata” propriei ogrăzi se lipeau și neamurile din vecini, a Moldovenilor. Gospodăria, arareori avea mai puțin de 10 capete de bovine, mari și mici, iar curtea era plină de păsări, rațe, gâște, curci. Lapte și brânză, unt, untură, legume îndestulau familia. Și totuși, mama își amintea, că era zi de sărbătoare când sarmalele erau făcute cu orez. De bază era fasolea, cartoful, mălaiul. Pâinea frământată în covată, coaptă în cuptorul încins de stăpâna casei, care a transmis tehnica dospitului cu maiaua rămas de la un copt la altul. Casa părintească a fost ridicată, prin clacă, de bunicu, a doua din partea stângă, privind spre nord, a satului Rădulești. Era făcută cu pereți din pământ bătut, pe prispa căreia, pe laviță, se odihnea Găvrila, după o săptămână de lucru la pădure, într-o zi răcoroasă de vară. În tinda casei era organizată, ad hoc, șezătoarea fetelor, încinse la brâu cu furca și caierul ce petreceau cu cântec înspre zorii zilei. Apoi pânzele prindeau vergile colorate, în războiul prins în mai multe ițe, după modelul dorit, de misir, tort, bumbac și lână. De paști, era obiceiul, să ieși gătită cu haine noi, făcute și cusute de fiecare.

Traiul casei era asigurat din producția proprie. Lapte nu s-a fost vândut niciodată. Bunica, fiind moașă, știa cine avea nevoie de lapte pentru copii așa că totdeauna „împrumuta”, fără răsplată, pe cei în lipsă. Nici ouă, nici păsări n-a vândut niciodată, ele fiind trebuincioase casei. A dat cui i-a trebuit. Nici turma de 100 de oi nu scădea din bătătură, deși carnea nu era preferată în meniului familiei. Cu hărnicie și multă chibzuință, la vremea măritișului și însurătorii, fiecare din cei zece, au primit porție egală de pământ, câte o vacă și o junincă, să aibă de drum. Până și cel care se îndrăgostise de Sânziana, unchiul Vasile și „fugise de acasă fără învoire” a fost iertat și a primit zestre egală cu ceilalți. Prin truda sa a tot cumpărat pământ astfel că și-a dublat suprafața primită, cumpărând de la vecinii de hotar din satul Girolt. Din păcate, s-a prăpădit după o muncă grea prestată la pădurea din Histirez, unde a făcut o hernie. Netratată i-a fost fatală.

Vatra coloniei Rădulești, deși nouă, ca așezare modernă are urme din epoca bronzului, după cum rezultă din cercetările arheologice întreprinse, din epoca tracică, a dacilor liberi și epoca romană, databile undeva cu 1100 de ani î. Ch. Urmele materiale de bronz și aur, de ceramică ornamentată, trasă pe roată și vopsită denotă o civilizație avansată. Apărarea cu valuri de pământ, întărite cu palisade de bârne și lemn, atestă o locuire continuă. În epoca târzie a migraţiilor, o aşezare a fost atestată la Răduleşti – Grădina lui Ţurcaş –, unde au fost descoperite fragmente ceramice modelate la roată, zgrunţuroase, databile în secolele al IX-X-lea. O aşezare din secolele XI-XIII a fost atestată spre sud de drumul Carei-Căuaş, în direcţia Insulei. Asemenea fragmente ceramice au fost descoperite şi în zona fermei de oi din Ghenci. Prima atestare documentară a Căuaşului datează din anul 1215, confor evidențelor din Registrul de la Oradea. Erau consemnate, în acel an, două procese în care locuitorii Căuaşului (în document menţionat în forma Cayhas, Kahas, Rahas), sunt acuzaţi de furt. Învinuiţii au fost trimişi la judecata divină, care se manifesta prin prezenţa sau absenţa urmelor de arsură de pe mâinile celor siliţi să poarte ferul înroşit în foc. Nobililor Kávási, care dau în „zălog o parte a satului” în anul 1466, li se adaugă alte nume, probabil pentru că posesorii iniţiali nu reuşesc să-şi răscumpere zălogul, familia Szántai-Becski care ajunge proprietară stabilă a unei părţi din sat, întregită ulterior de moşiile obţinute prin cumpărare. În 1543, familia Károlyi este menţionată printre proprietarii de sesii iobăgeşti din Căuaş, însă modul în care aceasta a ajuns să deţină moşie în sat rămâne deocamdată necunoscut. În 1588, posesia familiei Károlyi, la Căuaş, este întărită şi de principele Transilvaniei, Sigismund Báthori. În timpul atacului tătarilor de la 1682, unul dintre membrii familiei Kávási, numit Iov, este capturat de atacatori şi jupuit de viu în faţa bisericii reformate. Locuitorii care scapă cu viaţă părăsesc satul, care devine pustiu până la începutul secolului al XVIII-lea. Dintr-o statistică realizată în anul 1720 reiese că în acea perioadă în sat trăiau un nobil, 20 de iobagi, şapte jeleri şi opt armalişti. Familia Vay, dispunea iniţial de o mică moşie în zonă, însă în anul 1779 obţine prin arendă şi partea Căuaşului inclusă anterior în domeniul Tăşnad. Alături de nobilii Vay, între proprietarii satului Căuaş se numără, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, o mulţime de alţi moşieri cu posesiuni mai reduse. . Conform unei însemnări de pe o veche carte de cult, în anul 1768 biserica era încă ortodoxă. În acea perioadă, comunitatea utiliza un edificiu de cult din lemn. Biserica ortodoxă actuală, dedicată Naşterii Sf. Fecioare a fost construită între anii 1878–1882. Celelalte sate aparținătoare comunei au o istorie comparată, cu importanță mai mare sau mai redusă în funcție de epocă și de influența nobilului predominant.

Răduleştiul a făcut iniţial parte din satul Căuaş, devenind localitate de sine stătătoare în anul 1954. Biserica ortodoxă (nouă) a fost ridicată în anul 1975 şi are hramul Sf. Trei Ierarhi, în locul celei vechi, situată în mejdea casei în care m-am născut, în 1953. Microregiunea Văii Ierului, la izvoarele căruia sunt înșiruite satele, și văile adiacente acesteia, are definită o arhitectură proprie. După mențiunea anterioară, casele, coloniștii Răduleștiului și le-au făcut după nevoile gospodărești, pentru locuit și anexe gospodărești. Satul este liniar, iar casele au, de regulă, două, trei încăperi, cu târnaț, pe o latură și la fațadă. Talpa casei, acoperiș în două ape și coama, de obicei din scândură, simplă, fără ornamentică, iar coama e spartă de ușa de acces la pod, de regulă în spatele casei, sau de pe târnaț, pe scară de lemn.

Rememorând, gândurile înșiruite ale mamei, mi-am amintit de povestea prescurilor și ajutorul împrumutat. Iată pe scut povestea. De traista cu prescuri se bucura popa din vârful muntelui, când după slujbă făcea bucurie preotesei „anumărând comoara cu prescurile de la utrenia de duminică”. Pe drum însă, doi oameni pe care-i văzuse că pusese rămășag, i-au cerut o prescura. După cum arătau nu păreau a fi săraci și nevoiași a cerși o prescură de la părinte. Cum acesta n-avea obiceiul de-a refuza nici o solicitare, s-a aplecat spre traistă și a luat prescura cea mai frumoasă și a dat-o spre bucuria unui și amărăciunea celuilalt. După șapte ani, în al patrulea al marelui război mondial, prin Apuseni era foamete mare. Se vindea imediat orice „măsură de secară”. Prinzând de vestea că în satul vecin se vinde făină, hop și popa. Acolo a întâlnit oameni cunoscuți, chiar o femeie care dusese la biserică prescură pentru pomenirea bărbatului, care s-a întors din „prinsoarea de război de la ruși, teafăr”, era cea care vindea făina. I-a dat-o preotului pe „un preț de nimica”. Peste câteva săptămâni, femeia, însoțită de bărbat, s-a dus la biserică cu patru perechi de prescuri să i le slujească părintele de „mulțumire că i s-a întors bărbatul”. Întrebat de ce a făcut-o, omul și-a „șters o lacrimă cu mâneca sumanului și a adăugat: nici n-am adus destule, părinte. Prescurile astea n-au fost numai de slujbă, au fost un împrumut, cu camătă…”.

Și explicase omul povestea petrecută cu șapte ani în urmă, când părintele îi dăduse, chiar lui, cea mai frumoasă prescură în drumul țării, fără să fi avut nevoie. Apoi, mărturisise și rămășagul pus cu tovarășul lui de drum, că Popa ce venea cu „traista cu prescuri de la Valea-Lată nu le v-a da o prescură”. Rămășagul lor a fost pe o oaie, care între timp s-a sporit. Bucuros că așa a vrut Dumnezeu omul întorcea împrumutul căpătat. După război, Popa s-a mutat la o parohie din zona de șes unde din belșugul de grâu a împărțit cu dărnicie prescuri oricui îi cerea.

Povestea, desigur are și morală, ca orice poveste. La o biserică modestă din Munții Apuseni, oameni cu credință în Dumnezeu, mergeau la biserică unde „grația divină le ocrotește sufletele celor care se reuneau duminicile în bisericuțele de lemn”. Și duceau ca dar prescuri frământate în covată, în tinda casei și rumenite în cuptorul meșteșugit pentru gospodărie. Alături de Moții apusenilor au fost văzuți, prin iarna și primăvara anului 1918/1919, cătane și ofițeri din subordinea generalului Traian Moșoiu, cu doamne de înaltă distincție, toți funcționari ai statului, alături de oamenii năcăjiți ai Munților ascultând rugăciunea ce le „picura balsamul binefăcător al adevărurilor sfinte”, rostite de un demn și iluminat servitor al altarului cum a fost părintele Tudor Popescu. Predica lui, nu prea savantă, mergea însă la sufletul moților, pentru că avea tâlc, vorbind de slăbiciuni și virtuți pentru ajungerea la mântuire. El aducea cuvântul „împotriva păcatului”, fapt pentru care credincioșii ascultau pildele sale cu ochii „pironiți în extaz religios”. Iată de ce trebuie să constatăm că atunci când un preot este la înălțimea menirii sale apostolice, adică atunci când hrănește sufletele, întărindu-le în virtuți, transmițând bunătate moților merită toată lauda pentru ajutorul împrumutat.

Și îmi imaginezi, văzând și ascultând pildele spuse de mama, că acele prescuri erau servite deopotrivă pentru slava Celui de Sus și pentru mântuirea proprie. Iar când mama spune, cu smerit regret, că din „pricina lucrului nu s-a rugat destul”, încep a înțelege cât de îngust gândim și cât de mult ne îngrijim numai de hrana trupească, și cu câtă nepăsare neglijăm sufletul. Și mă gândesc, iarăși l-a bunicul Găvrila, pe care n-am apucat să-l cunosc, s-a stins la câteva luni după venirea mea pe lume, iar amintirea bunicii mi-a rămas în memorie, prin colacul primit, peste copărșeu, la trecerea ei la cele veșnice.

Concluzia acestui eseu despre originea familiei este valabil, cred, și pentru alte familii de români. Ne cunoaștem puțin rădăcinile. Dacă astăzi ar fi să revăd chipul dulce și gingaș al strămoșilor, firesc ar fi să mă uit în oglindă și să mă întreb, când voi fi mare, voi fi ca ei de darnic? Voi învinge oare toate greutățile războaielor, epidemiilor și nenorocirile peste care ei au avut tăria să pășească și să ne facă caractere tari? Istoria va judeca. Cum se reflectă în zona coloniilor de lângă Carei, rezultă din tablourile alăturate.

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

 1947: PUTEREA SOVETICĂ  NE-A FĂCUT CANIBALI

                   1947: PUTEREA SOVITICĂ  NE-A FĂCUT CANIBALI

E foarte greu de imaginat că în RSS Moldovenească, în anul 1947 unele case erau sigilate, pe ele fiind afişată inscripţia „Toţi au murit”. Copiii erau vânaţi de pe străzi, aduşi în case, omorâţi şi mâncaţi…. Foametea organizată de sovietici, după terminarea războiului și după ce au stors toate rezervele alimentare ale basarabenilor, confiscând și cele mai mici torbe cu fasole sau porumb. Nici până astăzi nu este cunoscută cifra morților de pe urma politicii de genocid organizate de autoritățile sovietice. În unele monografii, se vorbește despre 200 de mii de morți de pe urma acestor atrocități, dar vă asigur, că din cele studiate de mine, numărul victimelor au fost mult mai multe, cel puțin de 2-3 ori mai multe.

Am depistat acest document în fondul arhivistic al Procuraturii RSSM de la Arhiva  Națională a RM dintr-un dosar până nu demult secret, la care aveau acces numai savanți de încredere pentru autoritățile sovietice și respectiv, care era categoric interzis de a fi publicat pentru a nu pune în lumină nefavorabilă puterea sovietică, care deja ne ocupase a doua oară. Este un document șocant în adevăratul sens al cuvântului, care nu este recomandat să fie citit de către oamenii că sănătate șubredă și că mai mare dovadă decât să aduci omul la canibalizm nu poate fi…să aduci omul până la sălbăticie, ca sa-și mănânce propii copii sau alte rude…Nimeni în istoria noastră nu a adus  pe acest pământ atâta sânge și moarte cum au adus rușii și ulterior soveticii…

Din acest motiv,îmi este greață să-i ascult pe o parte din politicienii contemporani, cumpărați cu tot cu rahat de străini, care vor să ne arunce din nou în „brațele”rușilor, uitând că în toate perioadele istorice ne-au omorât de la mic până la mare, ne-au furat tot ce aveam mai bun, au umplut Siberia cu buneii și străbuneii noștri. Cu regret, avem memorie scurtă, noi nu suntem ca de exemplu polonezii, sau țările baltice….și  păcat…

009-243

13.II.47                                              Procurorului General al URSS

tov. Gorşenin C.P.

Raport special „Despre situaţia grea a populaţiei din RSS Moldovenească”

Prin prezentul, consider de datoria mea să vă informez despre următoarele:

Din cauza secetei şi a neroadei, în Republică s-au creat condiţii extrem de dificile privind situaţia alimentară, care au adus complicaţii populaţiei, îndeosebi de la sate, în consecinţă -înbolnăviri de distrofie în masă, creşterea mortalităţii şi a cazurilor de canibalism.

Din informaţia netotalizată, până la 5 februarie 1947 în Republică s-au înregistrat 213.000 bolnavi de distrofie, dintre care copii de vârstă până   la 4 ani – 39.000, de la 4 la 14 ani – 33.000 oameni. Au fost instalate 14.000 paturi în barăci temporare. În total au decedat 9.000 oameni.

Numărul bolnavilor şi al decedaţilor creşte din zi în zi. De exemplu  de la 1 februarie până la 5 februarie, numărul bolnavilor de distrofie în creștere  cu 24.000 de oameni, în aceste cinci zile au decedat 2.000 oameni. În această perioadă  au fost depistate 34 cazuri de canibalism (certificatele cu descrierea amănunţită se anexează). Republica a primit un ajutor considerabil din partea guvernului URSS. Au fost date dispoziţii procurorilor judeţeni, orăşeneşti şi raionali a controla cum a fost împărţit acest ajutor destinatarilor.

Ţinând cont de situaţia creată în Republică, din zi în zi  creşte criminalitatea: banditism, furturi, omoruri ş.a. Toţi procurorii au primit dispoziţii pentru a activiza lucrul cu crimele nedescoperite. Drept consecinţă a situaţiei, s-au supraîncărcat închisorile şi camerele de arest preventiv ale miliţiei.

La 6 februarie 1947 a fost adoptată o hotărâre a biroului CC al PC (b)M, în care se menţionează creşterea criminalităţii în legătură cu problema alimentară şi au fost preconizate măsuri de acordare a ajutorului organelor MAI din partea organelor de partid şi sovietice şi chiar a populaţiei pentru apărare şi pentru intensificarea luptei cu criminalitatea.

Aceste lucruri am avut de relatat. Anexă pe 6 file.

Procurorul RSS Moldoveneşti

consilier în Justiţia de Stat

Colesnic.

 

Certificat despre cazuri de canibalism în Republică către 10 februarie 1947

Judeţul Chişinău

1.La 23 decembrie, anul 1946, locuitorii satului Mileştii Mici, raionul Chişinău, Stici Eudochia Constantinovna, născută în 1910, moldoveancă şi Popov Vera Ivanovna, născută în 1914, moldoveancă, în complicitate au tăiat şi întrebuinţat ca hrană pe fiica lui Stici, Stici Maria Petrovna, în vârstă de 10 ani. Au avut intenţia de a o tăia pentru acest scop şi pe fiica lui Popov, iar apoi pe a doua fiică a lui Stici – Nina, de 14 ani, dar ultima a figit din casă. Stici și Popov sânt bolnave de distrofie.

2.La 17 ianuarie, anul 1947, în satul Caracui, raionul Cotovsc(azi Hancești), ţăranca săracă, Şveţ E.E., a plecat la punctul de repartizare a produselor lăsând acasă copiii: Serghei de 11 ani, Maria, de 8 ani, Vasile de 5 ani și Vasilisa de 2 ani. În lipsa mamei, fiul mai mare, Serghei, a omorăt-o pe sora sa de 2 ani, iar părţile moi ale corpului le-a fiert şi mâncat cu ceilalţi copii. Toţi copii sunt bolnavi  de distrofie de gradul 2 şi 3, anterior, ei mâncaseră carne de pisici şi câini.

3.La 20 ianuarie, anul curent, locuitoarele  satului Minjir, raionul Bujor(azi Hancești), Magurcean Nina Antonovna şi Grincovscaia Axinia Antonovna s-au înţeles între ele şi l-au răpit pe băieţelul Ţîrşin Denis, de 9 ani, apoi l-au adus acasă la ele, l-au tăiat şi mâncat. Mangurcean N.A. şi Gruncovsacia A.A., născute în 1917 şi respectiv 1925 moldovence, au fost arestate.

4.La 22 ianuarie 1947, locuitori al satului Mileşti, raionul Cotovsc(azi Hancești), Şcarevnea Stepan Stepanovici, născut în 1912, moldovean, ţăran sărac, în complicitate cu sora sa, Graur Anastasia Feodorovna, în vârstă de 48 de ani, au omorât-o pe fiica ei de 3 anişori, Parascovia, şi au mâncat-o. Peste câteva zile, cu acelaşi scop, Şcarevnea a omorât-o pe sora sa, Graur A.F. În ianuarie curent, Şcarevnea a adus în casa sa patru cadavre de adolescenţi, dintre care unul l-a consumat drept hrană, altul l-a dat lu Şcarevnea Vera Antonovna, care locuieşte în vecinătate cu el, iar două cadavre ale unor fetiţe între vârste de 7-10 ani, le-a tăiat în bucăţi şi le-a dus în satul Cigherleni. În afară de acestea, tot în casa acestui individ a fost găsit cadavrul unui adolescent de 14 ani fără cap, mâini şi picioare, ascuns în sobă, fiind învelit cu nişte haine. Şcarevnea este sănătos fizic, a primit deseori raţie alimentară, pe care, parţial, o vindea, Şcarevnea a fost arestat.

5.La 27 ianuarie 1947, locuitorul s.Sofia, raionul Bujor(azi Hancești), Cazac Pavel Vasilevici, născut în 1904, în complicitate cu fiul său Alexandru, născut în 1931, şi Petrudin – 1933, au invitat în casa lor pe adolescentul Cristea Vaşcu Horolovici, născut în 1934, l-au tăiat şi consumat ca hrană. Cazac a fost arestat.

6.La 28 ianuarie curent, adolescentul de 15 ani, Romanciuc Semion Gavrilovici, întorcându-se de la piaţă din satul Bujor, a hotărât să înnopteze la cunoscuţii săi, Romanciuc Ivan Vasilevici, în vârstă de 15 ani, şi fratele lui Romanciuc, Grigore Vasilevici, de 12 ani, care trăiau împreună cu mama lor Romanciuc Maria Dmitrevna, în vârstă de 40 ani, ţărancă săracă. Noaptea, fraţii Romanciuc l-au omorăt pe Romanciuc Semion şi l-au mâncat.

7.La 24 ianuarie curent, locuitorii satului Mileştii Mici, judeţul Chişinău, Chihai Constantin Alexandrovici, născut în 1927, ţăran mijlocaş, şi Andronache Nadejda Andreevna, născută în 1930, au invitat-o în casa lui Andronache pe vecina Petraşcu Parascovia Pavlovna,  o fetiţă născută în 1940, au tăiat-o în bucăţi cu scopul de a o întrebuinţa în hrană. Chihai şi Andronache au fost arestaţi.

8.La 25 ianuarie curent, locuitorii sătucului Tresteni, judeţul Chişinău, Caracuian Grigorii Andreevici, născut în 1903, ţăran mijlocaş. L-a tăiat pe fiul său, Iacob, născut în 1933, şi l-a mâncat împreună cu toată familia. Caracuian a fost arestat.

Judeţul Cahul

1.La 19 decembrie 1946, în satul Cazaclia, raionul  Taraclia, locuitorii  Terziov  Ivan Petrovici, Terzinova Parascovia Dmitrievna şi Caramaneţ Elena Ivanovna l-au omorât şi l-au mâncat pe copilul lui Caramaneţ, în vârstă de 6 luni, şi pe fiul lui Pruceanu (membru al sovietului sătesc), în vârstă de 8 anişori. Familiile Terzinov şi Caramaneţ au fost arestate.

2.La 23 decembrie 1946, în satul Taraclia, raionul Taraclia, cet. Randopula M.I., născută în anul 1919, bulgăroaică săracă, la 21 decembrie 1946 a născut un copil, iar la 23 decembrie, 1946 l-a omorât şi l-a mâncat. Randopula a fost arestată.

3.În satul Baurci, raionul Cangaz, cet. Ialanin Andrei Ivanovici, născut în 1916, găgăuz, cu acordul soţiei sale, la 7 februarie 1947, şi-a tăiat propria fiică, în vârstă de 6 ani, şi a mâncat-o. Ialanin a fost arestat.

4.În satul Beşalia, raionul Cangaz, cet. Topal Elena Petrovna, născută în 1922, împreună cu sora sa, Zinaida Petrovna, născută în 1913, la 3 februarie au măncat cadavrul cetăţencei Celac Anghelisa Cazimirovna.

5.În satul Beşalia, raionul Cangaz, cet. Cogan Ilia Grigorievici, născut în 1921, a întrebuinţat pentru prepararea salamului cadavrul lui Gantatova Elena Stepanovna, în vârstă de 45 de ani.

6.În aceiasă localitate, la 26 ianuarie 1947, cet. Ciacu Gheorghii Gheorghievici, născut în 1912, ţăran sărac, găgăuz a tăiat-o pe fiica sa, născută în 1940, şi a consumat-o în calitate de mâncare. La 28 ianuarie, tot acest individ l-a tăiat pe feciorul său, în vârstă de 5 ani, o parte din carne a mâncat-o, iar alta a încercat s-o vândă la piaţă dar a fost arestat.

7.În satul Chiret-Lunga, ţăranul Colpacci Andrei Constantinovici şi soţia sa, la 3 ianuarie, au consumat în alimentaţie cadavrul fiului lor, Niil, născut în 1945, care murise de distrofie; iar la 9 ianuarie, tot ei au mâncat cadavrul mamei, Colpacci Feodora, în vârstă de 65 de ani; iar la 11 ianuarie l-au tăiat pe tatăl său Colpacci Constantin Constantinovici, în vărstă de 70 de ani şi l-au mâncat. Colpacci a fost arestat.

8.În satul Tomai, la 2 ianuarie, a murit ţăranul Carabacjac Piotr Petrovici, născut în 1896. Soţia sa, Carabacjac Maria Dmitrievna, n-a înmormântat cadavrul, ci l-a consumat ca hrană. Carabacjac a fost arestată.

9.Tot în această localitate, ţăranul Cimpoieş Vladimir Ivanovici, născut în 1919, şi soţia sa, Cimpoieş Ana Ivanovna, născută în 1923, au mâncat cadavrul mamei sale care decedase. Familia Cimpoieş a fost internată la spital.

10.La 20 ianuarie, în satul Beşalma, raionul Cangaz, la cimitir au fost reţinuţi găgăuzii băştinaşi, Antonova Maria Vasilievna, Boico Anastasia Haralampievna şi Topal Parascovia, care dezgropau cadavre şi le tăiau în bucăţi în scopul de a fi întrebuinţate ca hrană. Reţiniţii s-au dovedit a fi distrofici.

11.În satul Taraclia, raionul Taraclia, adolescentul Poslor Ivan Dmitrievici, în vârstă de 13 ani, bulgar, cu acordul mamei sale, Poslor Stepanida, a tăiat-o pe sora sa, în vârstă de şase anişori, şi au întrebuinţat-o ca hrană. Poslor a fost arestat.

12.În satul Cazaclia, raionul Taraclia, cetăţeanul găgăuz, Mantanal A.V., n-a înmormântat cadavrele fratelui şi sorei sale, ci le-a folosit în alimentaţie. Mantanal a fost arestat.

13.În satul Barceac, raionul Cangaz, cetățeanul Drogol G.G., născut în 1923, moldovean, n-a înmormântat corpul neînsufleţit al copilului de 3 ani, ci l-a consumat drept hrană. Drogol a fost arestat.

14.La 10 ianuarie în satul Taraclia, raionul Baimaclia, de distrofie au murit Cugureanu D.S. şi Cugureanu I.S. Sovietul sătesc a încredinţat înmormântarea acestora Mariei Ichizli şi feciorilor acesteia, Dmitri, născut în 1927, şi Alexandru, născut în 1931. Ichizli Dmitri şi Alexandru au îngropat unul din cadavre, iar pe celălat l-au tăiat în bucăţi şi l-au adus acasă, unde l-au mâncat. Ichizli sânt bolnavi de distrofie.

15.În satul Vulcăneşti, raionul Vulcăneşti, cetăţeanul Anghiş Constantin, născut în 1899, a omorât şi consumat ca hrană pe fiica sa, de patru ani şi pe o fată de 18 ani, Dernilova Nadejda, care anterior, lucrase servitoare la ospătăria  uniunii de consum Vulcăneşti.

16.La 28 ianuarie, în satul Colibaş, raionul Vulcăneşti, Şchianu Ilie şi-a omorât propria fiică, Ecaterina, în vârstă de 12 ani şi a mâncat-o.

Judeţul Bender

1.La 12 ianuarie 1947, în satul Avdaarma, raionul Comrat, Iazadji Nadejda, născută în 1907, provenită dintr-o familie de culaci, cu ajutorul fiicii sale, Elena, născută în 1930, au tăiat o fetiţă de şapte ani, Grec A., şi au mâncat-o. Ambele au fost arestate.

2.La 25 ianuarie, anul curent, în satul Dezgije, raionul Comrat, a murit de slăbiciune Topal Evdochia, în vârstă de 40 de ani, de etnie găfăuză, şi cei trei copii ai săi, între vîrste de 2-10 ani. Cadavrele au stat în casă cinci zile. Vecina decedatei, Deli Ana, în vărstă de 42 de ani, a furat cadavrul fetiţei de 2 ani, l-a tăiat în bucăţi şi l-a întrebuinţat în hrană.

3.La 26 ianuarie, anul curent, la locuitorul satului Volontirovca, Şarov Grigore, născut în anul 1929, care este foarte sărac, a venit o fetiţă de 11 ani şi i-a cerut pâine. Şarov şi sora sa Şarov Ludmila, născută în 1926, au omorât-o pe fată, au tăiat-o în bucăţi şi au mâncat-o. Fraţii Şarov au fost arestaţi.

4.La 29 ianuarie, în satul Ursulea, raionul Căuşeni, a decedat de subnutriţie şi slăbiciune. Bolgaru Agafia. La 20 ianuarie fiicile sale, Bolgaru E.P., născută în 1926 şi Bolgaru A.P., născută în 1931 au tăiat de la cadavru părţile moi şi le-a preparat pentru a fi mâncate.

5.La 23 ianuarie, anul curent, în satul Sadaclia, raionul Roman, Cardarar Ioana, născută în 1906, în complicitate cu sora sa, au omorăt pe fiul ei de şase ani, l-au tăiat în bucăţi, pe care l-au pus la fiert pentru a fi consumate ca hrană. Cardarar este de naţionalitate ţigancă. Avere şi pământ nu are. Duce un mod de viaţă nomad. Ca pedeapsă ele au primit 120 kg de îndemnizaţii alimentare.

6.La 14 februarie, anul curent, Lunga Maria, născută în 1912, locuitoare a localităţii Romanovca, judeţul Chişinău, văduvă, a tăiat cadavrul surorii sale, care decedase la vârsta de 12 ani, şi a întrebuinţat-o în calitate de hrană.

7.La 10 februarie, în casa lui Şerpu Leonid, născut în anul 1912, originar şi locuitor al satului Taraclia, raionul Căinari, a fost depistat cadavrul tăiat în bucăţi al unui copil, Uranda, născut în 1935, pe care Ştepu, la 9 februarie curent l-a chemat în casă, l-a omorât şi pregătit pentru consumaţie.

Judeţul Bălţi

La 30 ianuarie, anul curent, locuitorii satului Glinjeni, raionul Chişcăreni, Marineac Pavel, născut în anul 1918, a invitat la el acasă pe cetăţeanca Malarciuc Maria, născută în anul 1928, pe care a strangulat-o, a tăiat-o în bucăţi pentru a fi preparată şi consumată ca hrană. Marineac şi soţia sa sânt bolnavi de distrofie de gradul I. Soţii Marineac au fost arestaţi.

Judeţul Orhei

La 13 ianuarie 1947, în satul Furceni, raionul Orhei, a decedat cetăţeanca Ţulan Ana. A doua zi, noaptea, vecinul acesteia, Gasper A., născut în 1899, a intrat în casa decedatei, a tăiat de pe cadavru carnea, a adus-o acasă şi împreună cu soţia sa, au fiert-o şi au consumat-o drept hrană. Peste câteva zile Gasper a decedat de distrofie.

Raionul Grigoriopol

În raionul Grigoriopol (malul stâng al Nistrului), în satul Şipca, Bulat Aculina născută în 1910, celibatară, la 24 decembrie 1946, la ora 7 dimineaţa, l-a tăiat în bucăţi, cu toporul, pe fiul său de opt ani, apoi l-a fiert şi l-a mâncat. Bulat a fost arestată. Crima săvârşită  a recunoscut-o.

Din informaţia acestui certificat rezultă că până la 10 februarie 1947, au avut loc 34 cazuri de canibalism. Aceste cazuri au loc în toate judeţele republicii, în afară de Soroca şi unul din raioanele din stânga Nistrului. Ancheta privind aceste dosare e realizată de organele MAI, iar în unele cazuri, de anchetatorii Procuraturii.

Conform dispoziţiei ministerului Afacerilor Interme al RSS Moldoveneşti, toţi cei învinuiţi de canibalism vor fi excortaţi în oraşul Chişinău, în închisoarea nr.2. La multe dosare, ancheta s-a încheiat, dar, din cauză că mulţi învinuiţi sânt bolnavi de distrifie în formă acută, nu avem posibilitatea de a-i excorta în închisoare, fapt care reţine trimiterea în judecată în şedinţe închise ale Judecătoriei Supreme a RSSM. La 11.02.1947, primele trei dosare au fost trimise spre examinarea Judecătoriei Supreme.

Procurorul adjunct al RSSM

pentru dosare speciale, Consilier de stat

în Justiţie, clasa III (semnat)  Drugobiţki

12 februarie 1947.

SURSA :  ANRM , F.3085 , inv. 1 , d. 129

Foametea din anii 1946-1947, la fel ca alte crime ale regimului totalitar din fosta URSS a constituit una dintre cele mai secrete episoade din istoria RSS Moldoveneşti, care cu regret nu a fost condamnată până  în present la nivel oficial în Republica Moldova.

Vrem să se facă lumină și dreptate.

Elena CĂRĂUȘ SINIȚA, istoric, șef oficiu la Biblioteca„Maramureș” a BM „B.P.Hasdeu”

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, IN MEMORIAM, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

O retrospectivă a atitudinii clasei politice moldoveneşti faţă de România

O retrospectivă a atitudinii clasei politice moldoveneşti faţă de România

  Faptul că convoiul cu ajutor umanitar din România, în valoare de 3,5 milioane de euro, a fost primit de oficialii moldoveni sub un pod de la pereferia Chişinăului, deşi, iniţial acest eveniment era planificat să aibă loc în PMAN, a provocat o indignare profundă a tuturor oamenilor de bună-credinţă. Convoiul a fost blagoslovit în Piaţa Victoriei din Iaşi de premierul L. Orban şi trimis din toată inima suferinzilor de peste Prut însoţit de doi oficiali, ministrul sănătăţii şi de interne. Afirmaţia preşedintelui RM, I. Dodon, că el n-are nicio atribuţie la acest gest de umilinţă este incredibilă, deoarece, noi, cei de aici, ştim foarte bine că el este un exponent al Federaţiei Ruse care atacă România şi UE de la care avem cel mai mare suport. Dl. Preşedinte are o ură patologică faţă de România, pledează deschis pentru interzicerea partidelor şi mişcărilor unuiniste, ameninţă România dacă va continua să susţină mişcarea unionistă, ameninţă cu război civil dacă RM se va uni cu România, speculează pe seama oamenilor cărora le-a fost indusă o frică de România şi care sunt ţinuţi prizonieri ai ideologiei moldovenismului primitiv şi statalităţii moldoveneşti.

Din aceste serioase motive, pun la îndoială sinceritatea cuvintelor apelative „fraţi români”, rostite de Dodon lângă sediul Institutului de Medicină Urgentă. La pronunţarea acestor cuvinte expresia feţei lui l-a trădat – emana cinisim. Este simbolic şi faptul că în acea zi de 7 mai, dl. Preşedinte , mai întâi s-a deplasat la Comrat unde a discutat cu başcaneasa separatiştilor găgăuzi, Irina Vlah. Asta s-a făcut cu scopul de a minimaliza importanţa ajutorului românesc în faţa Rusiei. A fost încă un motiv ca Dodon să-şi reconfirme guduratul slugarnic în faţa lui Putin.

Însă, Dodon şi ortacii săi nu reprezintă o excepţie, ei n-au apărut din nimic în societatea moldovenească. Trebuie să recunoaştem că relaţia cu România nu a fost, în realitate, niciodata foarte importantă pentru politicienii de la Chişinău. Îi invit pe cititori ca împreună să facem o simplă analiză retrospectivă şi să medităm asupra unor episoade aberante în relaţia RM-România.

Independenţa votată la 27 august 1991 a avut scopul de a ne coaliza în jurul ideii naţionale de integrare cu neamul. Pe atunci, în societate, pe la Adunările Naţionale, dar chiar şi prin culuarele puterii predomina discursul unionist. Se vehicula ideea că independenţa RM este o perioadă temporară, ea constituie o etapă şi nu un scop. Mai întâi, vor exista 2 state româneşti, iar după un interval de tranziţii se va face Reunirea. Însă, discursul unionist proromânesc care culmina prin anii 1990 treptat a fost înlocuit cu moldovenismul care a devenit o politică oficială a clasei conducătoare. Printre primii care s-au molipsit de această boală a fost preşedintele M. Snegur. La începutul anilor 1990 întrebat de un ziarist străin dacă RM se va uni cu România, răspunsul a fost: „Vrem să facem şi noi ceva. Daţi-ne şansa să arătăm ce putem”. Şi dl. Snegur a arătat ce poate, mai ales în inplimentarea moldovenismului primitiv. În februarie 1994, dumnealui organizează o amplă manifestare, sub numele: Congresul „Casa noastră – Republica Moldova”, în cadrul căreia a rostit o cuvântare dedicată tezelor moldoveniste. Recunoscând adevărul istoric că poporul moldovean are aceleaşi rădăcini romanice ca şi neamurile din România, mai departe, raportorul afirmă că „nu avem dreptul să ascundem că dorinţa de a fi stăpân în propria casă a fost prezentă în inimile moldovenilor chiar şi în perioada anilor 1918-1940”, ca şi istoricii sovieticii dă o ripostă celor care „încearcă să pună la îndoială existenţa Republicii Moldova”, reafirmă „dorinţa de nestrămutat a poporului de a trăi într-un stat liber”. În această lună de februarie, basarabenilor li s-a spus că limba de veacuri a poprului este „limba moldovenească” pentru care „s-a luptat în anii 1988-1989”. A urmat un referendum consultativ – „La sfat cu poprul” care urma să demonstreze „voinţa poporului moldovenesc de a-şi croi singur soarta”. Finalul acestui spectacol ruşinos a fost o constituţie comunist-agrariană în care a fost erodată denumirea limbii naţionale. Ca o ironie a istoriei, M. Snegur a dorit să utilizeze moldovenismul ca o armă împotriva separatismului crezând că separatiştii din Trasnistria vor fi înduioşaţi şi îmblânziţi de acest moldovenism cu retorică antiromână. A fost o naivitate şi asta ne-o demonstrează nesoluţionarea aceste probleme până astăzi. Probabil, tot din acest motive, în acea perioadă, Chişinăul nu a acceptat un Tratat de colaborare şi fraternitate între două state româneşti, propus de parte română. S-au temut să nu se supere ruşii.

Premierul A. Sangheli a fost autorul mai multor atacuri veninoase la adresa României. „România nu ne-a dat niciun carandaş pe degeaba”, iar altădată pe 29 noiembrie 1995, A. Sangheli declara: „Ţin să amintesc că statul moldovenesc a apărut cu aproape 500 de ani în urmă, deci mult mai devreme decât statul român care a fost creat în secolul trecut”. Este o agramaţie totală. De unde să ştie acest Sangheli că Muntenia care se mai numea şi Ţara Românească a aparut ca stat feudal în 1324, faţă de anul 1359 când s-a întemeiat Ţara Moldovei. Deci noţiunea de stat România a apărut cu 35 de mai devreme decât ce de Moldova, iar în 1859 când a avut loc Mica Unire (unirea Munteniei cu Moldova de peste Prut), anume partea de peste Prut a Princiupatului Moldova, neocupată de ruşi în 1812 a fost locomotiva Unirii, dând naştere statului modern – România. Dacă în 1812 Basarabia nu ar fi fost ocupată de ruşi, ea ar fi participat la Unire şi astăzi nu mai aveau loc aceste discuţii inutile. Este trist când oameni puţin dotaţi intelectual se află la posturi de conducere.

Preşedintele P. Lucinschi fiind un activist de partid sovietic a rămas dependent de Moscova din care cauză relaţiile sale cu autorităţile române au avut întotdeauna un caracter strict protocolar, fără efuziuni sentimentale. Cu vreo câţiva ani în urmă, fiind întrebat ce părere are despre Unire, a răspuns: „Chiar dacă ar fi Unirea, cine ar vrea să ne ia cu toată gâlceava care este aici? Noi am avut perioade mai bune în aceşti 25 de ani. Noi trebuie să ne astâmpărăm, să ne liniştim, să începem a face ţara şi atunci vom vedea că viitorul va fi mai bun”. Aş vrea să-l întrep pe domnul expreşedinte care recunoaşte că situaţia din RM este deplorabilă: ce ne-a dat această statalitate­? Sărăcie, nevoie, sporirea mortalităţii, reducerea natalităţii şi speranţei de viaţă. Timp de 29 de ani, RM aşa şi nu a fost în stare să-şi dezvolte o economie funcţională, cu locuri de muncă care s-au redus în proporţii de sute de mii. De unde optimismul dumnealui pe viitor? Într-un stat cu un teritoriu cu incertitudine geografică şi graniţe ambigue, stat care nu are curajul să-şi denumească propria limbă oficială, stat condus de clanuri mafiotice a căror lăcomie este de nestăvilit.

Preşedintele V. Voronin a manifestat o ură a tot ce este românesc, declanşând un bădărănism politic şi diplomatic asupra României. „România nu recunoaşte corespunzător statalitatea RM, încearca să o submineze, atrăgând studenţi în universităţiile ei, studenţilor moldoveni li se insuflă mai mult spirit românesc decât cunoştinţe.”, afirma el. Aflat la Bruxelles s-a adresat guvernelor membre ale UE „despre politica permanentă de agresiune ideologică împotriva RM”. Altădată într-un ecstaz antiromânesc a susţinut „că România a rămas unicul imperiu în Europa constituit din Moldova, Dobrogea şi Transilvania” etc. În anii 2002, 2007 a expulzat diplomaţi români, iar în 2009 l-a expulzat şi pe ambasadorul român de la Chişinău, a introdus regimul de vize pentru cetăţenii români. Si asta într-o perioadă când România şi-a intensificat ajutorul economic, umanitar cât şi diplomatic acordat RM. De ce a procedat astfel regimul Voronin aplicând politici în detrimentul intereselor naţionale şi a bunului-simţ? Poate că a vrut să le facă pe plac Rusiei care este un duşman strategic al românilor încă din veacul al XVIII-lea şi până în prezent. Sau poate că a încercat printr-o politică acerbă antiromânească sî rezolve problema Transnistriei? Să ne amintim că atunci cînd a devenit preşedinte, în 2001, s-a lăudat că va rezolva această problemă. Nu a reuşit nimic, nici pe plan intern, nici extern, în afară de îmbogăţirea ilicită a familiei sale şi a apropiaţilor din anturajul său. Aş vrea să mai adaug că pretenţiile lui V. Voronin la adresa României sunt sterile. România nu vrea să anexeze RM. Reunirea se va face de comun acord. Niciodată, statul român nu a folosit forţa armelor împotriva statului RM, ba din contră l-a ajutat pe toate căile. Unirea se va realiza doar prin voinţa poporului şi a reprezentanţilor aleşi democratic şi nu prin constrângere. România nu are experienţa anexării altor state ca Rusia, bunăoară.

Premierul V. Filat l-a întrebarea despre Unire a răspuns franc: „Nu e momentul acum. Vom adera la UE.” Dl. Filat care şi-a făcut studiile în România, probabil că trebuia să ştie foarte bine că aderarea RM la UE poate fi posibilă numai prin Unirea cu România. Ironia soartei este că expremierul nu a mai ajuns în Europa, ci în puşcărie. El s-a compromis în privinţa Tratatului de frontieră cu România. Acest tratat a fost elaborat încă în anul 2000, dar nu a fost semnat atunci din cauza mai multor divergenţe dintre părţi. În textul lui lipsea sintagma de „două state româneşti” şi nicio referire că această frontieră a apărut conform pactului Ribbentrop-Molotov la care insista partea română. „Două state româneşti care se păcălesc unul pe altul” – aşa a afirmat acest document, marele Grigore Vieru. România nu era împotriva unui acord tehnic, însă Filat şi-a dorit un tratat cu încărcătură politică. T. Băsescu care era preşedintele României a declarat că nu va semna niciodată un tratat care să reconfirme pactul Ribbentrop-Molotov. V. Filat a cerut susţinerea cancelariilor Europene să preseze Bucureştiul. Până la urmă, tratatul a fost semnat pe 8 noiembrie 2010, la Bucureşti într-o formă bizară de V. Filat şi ministrul de externe al României, deoarece conducerea de vârf a României a refuzat să semneze acest document. Este greu de înţeles pentru care motive Filat a insistat semnarea acestei convenţii. Oare nu cumva din motivul că Moscova afirma că cei din Transnistria nu pot dormi liniştit noaptea din cauza „incertitudinii de securitate” de la frontiera RM cu România? Cu alte cuvinte, se insista la legiferarea acelor frontiere stabilite de Hitler şi Stalin în 1939.

Tot în perioada „europenă”, politicienii de la Chişinău deseori au dat dovadă de lipsa unui respect elementar faţă de fraţii din România.Vă dau un exemplu concret. Pe 3 noiembrie 2013 două partide, PLDM şi PDM au organizat înainte de sumitul Vilnius, o amplă manifestare în PMAN, în numele Europei şi al semnării Acordului  se asociere a RM cu UE. România, avocatul şi principalul partener în procesul de integrare, a fost pur şi simplu absentă ca referinţă din orice discurs sau adresări politice.

Premierul P. Filip fiind întrebat despre Unire a relevat: „Dacă ar fi să mergem pe calea Unirii, asta ar însemna ca noi să lăsăm mâinile în jos şi că RM nu mai este capabilă să existe ca stat independent. Cât ţine de independenţă părerea mea personală este că nu poate fi nimic mai valoros decât să fii independent şi liber. Eu singur, dincolo de toate câte s-au întâmplat în ultimii 25 de ani, m-am prins la gândul, de fapt că atunci când RM şi-a declarat independenţa, eu aveam 25 de ani. Consider că până la 25 de ani a fost perioada când trebuia să învăţ şi după să creez, aşa şi RM. Noi putem deveni un stat puternic unde oamenii să trăiască bine”. Să observăm că lexemul „independenţă” se repetă de 4 ori. Dar cine a beneficiat de această „independenţă” în afară de clanuri mafiotice care se socot eterne şi guvernanţii? Cei ce muncesc din an în an o duc tot mai greu şi mai greu. Dar este chiar independentă RM? Statul independent trebuie să asigure bunăstarea şi securitatea cetăţenilor ei. RM este un stat sărăcit de politicienii de toate culorile politice care s-au succedat la putere şi are pe teritoriul său, baze militare străine, ceea ce înseamnă că nu-şi poate controla frontierele. De asemenea, RM nu are capacitatea de a-şi asigura independenţa energetică, pentru că gazul şi curentul electric sunt procurate din Est. Intervalul de 25 de ani de care vorbeşte dl. Filip este mai mult decât suficient pentru a vedea că un stat mic aflat la răscrucea intereselor internaţionale stăpânit de o pseudo elită hapsână, nu se va face niciodată bine şi nu serveşte cetăţenilor săi dacă rămâne în aceeaşi formulă. RM nu a evoluat în sensul în care fusese gândit iniţial, de alăturare cu România, pentru că unii(hoţii, oligarhii şi alţi arendaşi) şi-au dorit să fie stăpâni, ceea ce a condus la mizerie, depopulare şi distrugerea vieţii oamenilor. Un alt avantaj al Unirii este că România dispune de resurse suficiente proprii de gaz, petrol şi energie electrică pentru a asigură integral necesităţile populaţiei RM.

Nu mai face să ne oprim la răspunsurile nominale ale altor politicieni la acest subiect. Sensul lor este amânarea evenimentului „Unire”. „Cum să ne unim dacă nu suntem capabili să ne gestionăm singuri?”. „Nu o să vrea România să ne ducă în cârcă şi pe noi”. „Mai întâi să ne unim noi”. „Să salvăm, mai întâi, parcursul european al RM”. „Să împiedicăm, mai întâi, să vină comuniştii la putere” etc.

Majoritatea partidelor politice din RM pentru a diminua ideea Reunirii ne hrănesc cu iluzia aderării la UE. Acestea sunt minciuni vândute de negustori de destine cu scopul de a menţine speranţa în inimile oamenilor. Conducerea UE a remarcat faptul că  guvernarea oligarhică a RM a dat multiple dovezi că nu vrea şi nici nu este aptă să ducă la bun sfârşit reformele şi angajamentele luate. Extinderea UE spre Est s-a oprit pe mulţi ani înainte. În prezent, Comisia Europeană nu are un comisar pentru extindere, cum avea în cazul ţărilor care au aderat anterior, ci doar un comisar pentru vecinătate. RM nu va intra niciodată în UE. Nimeni nu s-a întrebat, de ce preşedintele Dodon care mai înainte era categoric împotriva aderării RM la UE, în ultimii ani s-a răzgândit, cel puţin teoretic. Fiindcă el ştie că RM nu are nicio şansă de a adera la această comunitate. Singura cale a RM de a fi parte a UE este Unirea cu patria mamă – România. Altă cale nu există!

În încheiere, aş vrea să remarc că patria nu înseamnă statul al cărei cetăţeni suntem, cum crede Dodon, Voronin şi alţii. Un om poate să deţină 2 sau 3 cetăţenii. Ei nu înţeleg că România este patria noastră! Patria este ţara întreagă în care găsim oameni care vorbesc aceeaşi limbă, au aceeaşi istorie, aceeaşi cultură, religie, tradiţii şi obiceiuri. Patria poate fi numai una, restul sunt state. În cazul României şi al RM totul este simplu. RM este un stat artificial, o aşchie de pământ ruptă din trupul României conform odiosului pact Ribbentrop-Molotov, iar peste un milion de moldoveni au paşapoarte româneşti. Avem o singură ţară, o naţiune, o singură patrie, iar asta este ROMÂNIA!

L-aş mai sfătui pe dl. Dodon să nu ne ameninţe cu război civil în caz de Reunire, deoarece se va realiza pe căi paşnice şi democratice, cu acordul majorităţii ambelor populaţii. În România 3 din 4 cetăţeni îşi doresc Unirea, să sperăm că şi în RM această proporţie se va echivala cu numărul celor din Ţară. În cazul în care anumite elemente(extremiştii proruşi) vor instiga violenţă, aceştia vor suporta consecinţele legale. În România este pace, nu există frământări politice care să tulbure liniştea cetăţenilor.

Ion Ciutac,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

ELENA CĂRĂUȘ SINIȚA: SUB STEAGUL STALINISMULUI

File de calendar

SUB STEAGUL STALINISMULUI

Dacă nu era eliberarea din 28 iunie 1940

azi n-aveam nevoie să luptăm

pentru grafie latină şi limbă de stat.

Din folclorul contemporan.

Despre ziua de 28 iunie 1940 nu putem vorbi fără a ne aminti de tratatul secret Molotov-Ribbentrop semnat la 23 august1939, unde în punctul trei este clar arătată poziţia URSS : „Cât priveşte Europa de Sud-Est, Uniunea Sovietică insistă asupra interesului pentru Basarabia. Germania declară că manifestă o totală dezinteresare politică faţă de aceste teritorii”.

Stalinismul este o epocă întreagă a crimelor josnice şi sângeroase, un banditism politic, transformat în politică de stat. Crimele lui Stalin împotriva partidului şi a poporului, împotriva păcii şi a omenirii trebuie calificate după categoria superioară – de stat şi internaţională (vezi „Voprosî istorii” nr.1  1989 pag.82-84).

În Arhiva Politicii Externe a URSS se află un document destul de interesant şi important în ceea ce priveşte politica externă stalinistă a URSS în ajunul semnării tratatului secret din 23 august 1939.

Vorbind despre situaţia generală (aproximativ 12 august 1939) ambasadorul provizoriu al URSS în Germania  G.A.Astahov comunică la Moscova, că pe nemţi „явно тревожат наши переговоры с англо-французкими военными, и они не щадят аргументов и послов самого широкого порядка, чтобы  военное соглашение предотвратить. Ради этого они готовы сейчас, по моему, на такие декларации и жесты, какие полгода тому назад могли казаться совершенно исключенными. Отказ от Прибалтики, Бессарабии, Восточной Польши (не говоря об Украине) – это  в данный момент минимум, на который немцы пошли бы без долгих разговоров, лишь бы получить от нас обещание «невмешательства в конфликт с Польшей» ( «Международная жизнь» №5, 1989 pag.138).

Analizând scopul semnării tratatului secret din 23 august 1939, doctorul în istorie, profesorul V.I.Sipols, care totodată îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Sovietului ştiinţific al Academiei de Ştiinţe a URSS „Istoria relaţiilor internaţionale şi activitatea politică a URSS” subliniază: „Их главная суть заключалась в том, что в случае войны, которая могла бы разрa3иться в связи с германо-польским конфликтом, германские войска не будут вторгаться в Латвию, Эстонию,Финляндию и Бессарабию, а в Польше не пойдут дальше линии рек Нарвe, Висла и Сон” (vezi lucrarea V- Siplos „За несколько месяцев до 23 августа 1939 года”).

Guvernul URSS condus de Stalin a împrumutat o „metodă fină” de cotropire a teritoriilor de la Germania fascistă. În 1939 Germania şi-a folosit „metoda” singură împitriva Austriei, Cehoslovaciei, mai târziu Poloniei. Ea a declarat că ele Sânt locuite de un număr mare de nemţi şi ei sunt „obijduiţi”. Deaceea guvernul Germaniei consideră, că aceste teritorii trebuiesc „alipite la Germania”.

Asemănător a procedat guvernul stalinist în persoana lui Molotov cu Basarabia, care era în componenţa României. Guvernul Sovietic i-a înaintat guvernului român la 26 iunie 1940 o notă, în care se spune că „în 1918, România profitând de slăbiciunea militară a Rusiei a zmuls prin forţă de la Uniunea Sovietică o parte a teritoriului ultimei – Basarabia, astfel violând unitatea seculară a Basarabiei, populată cu precădere de ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană.

Guvernul URSS consideră că chestiunea reîntoarcerii Basarabiei se află într-o legătură organică cu chestiunea cedării Uniunii Sovietice şi a celei părţi a Bucovinei populaţia căreia, în majoritatea ei zdrobitoare e legată atât prin comunitatea destinelor istorice, cât şi a comunităţii de limbă şi de compoziţie naţională cu Ucraina Sovietică. Un atare act ar fi cu atât mai echitabil cu cât cedarea Uniunii Sovietice a părţii de nord a Bucovinei ar putea constitui – ce-i drept, doar într-o măsură neînsemnată, o modalitate de a fi recompensată uriaşa daună pricinuită Uniunii RSS şi populaţiei Basarabiei în cei 22 de ani de guvernare a României în Basarabia”.

Era 26 iunie 1940. În ziua următoare guvernul lui Stalin a înaintat un ultimatum guvernului României în care se cerea „curăţirea” teritoriului Basarabiei şi a Bucovinei de Nord în patru zile. Aflându-se într-o totală izolare politică, ţinând seama de raportul de forţe incomparabil dintre cele două părţi, România este silită să accepte condiţiile ultimative ale notelor din 26 şi 27 iunie 1940. În aşa fel ea devine victima unor grave amputări teritoriale.

Aceste evenimente au constituituit un mare succes al politicii externe staliniste. Şi  pentru a confirma cele spuse punem la dispoziţia cititorului un fragment din „Большая Советская Энциклопедия” ediţia II, vol.8, pag.270.

„В 1940 советская внешняя политика разрешила вопрос о Бесарабии захваченной Румынией в 1918, 26 июня Советское правительство предъявило румынскому правительству требование возвратить Бесcарабию и передать СССР северную часть Буковины, большинство населения которой составляют украинцы, 28 июня 1940 румынское правительство приняло требование Советского Союза.

Несмотря на заключенные с прибалтийскими странами договоры о взаимопомощи, правящие круги этих стан предложили осуществлять враждебную СССР политику. В результате проведенных советским правительством дипломатических мероприятий из состава правительства в Литве, Латвии и Эстонии были удалены враждебные СССР министры. В июле 1940 были произведены демократические выборы в сейм Литвы, Латвии и Государственную думу Эстонии, и в этих трех государствах была провозглашена Советская власть, причем все три республики внесли решение  о своем вхождении в состав СССР. В начале августа 1940 Верховный Совет постановил удовлетворить просьбу Литвы, Латвии и Эстонии о принятии в состав ССР. Таким образом, формирование «восточного» фронта Балтийского моря до Черного моря против гитлеровской агрессии было закончено. Это также было крупнейшим успехом сталинской внешней политики”.

„Cât ai dinţi, mănâncă carne!” – această veche zicală cred că se potriveşte de minune politicii externe staliniste.

Prezintă interes şi mărturisirea cunoscutului poet şi scriitor Nicolae Costenco despre „eliberarea” din 1940, publicată în revista „Moldova” nr.12  1988 „În patruzeci mă înrolasem în munca „Reunirii”, recitam versuri la ţară, făceam agitaţie pentru noul trai, noua orânduire. În acest răstimp a sosit  la Chişinău Hruşciov Nichita Sergheevici, trimis de Comitetul Central spre a face cunoştinţă cu situaţia, a asculta doleanţele moldovenilor…

Bineînţeles, că demnitarul cunoştea situaţia, era şi bine informat, dar urma să se convingă la faţa locului, era necesar, obligatoriu. În primul rând s-a adunat intelectualitatea oraşului… Ne-a întrebat în ce limbă vom scri şi vom vorbi. Şi parcă m-a tras Michiduţă de limbă, de parcă nu puteam să tac şi să-mi caut de griji şi nevoi. M-am ridicat primul şi am spus sincer şi îndrăzneţ cum am fost toată viaţa: „În limba mamei mele, în limba poporului meu, în limba plaiului acesta!”. Pentru această frază am şi pătimit… Mi s-a imputat, că în ceea ce scriu şi vorbesc se fac auzite „accente burgheze”. Cu excepţia doar a câtorva, printre care şi Bucov, cei prezenţi la adunare s-au rostit contra mea…

…Vorba lungă – sărăcia omului!”. Am fost arestat la Chişinău, apoi am stat un timp la Tiraspol. De acolo am fost  urcaţi câte 80 de inşi în vagoane de marfă şi timp de 40 de zile am făcut drumul până la Irkutsk”.

Din porunca lui Stalin N.S.Hruşciov a fost împuternicit să rezolve întrebările privitoare la Basarabia (autodeterminarea, frontierele ş.a.). Acţiunile şi faptele din 1940 ale lui Hruşciov nu s-au întemeiat pe cunoaşterea adevărului istoric şi a stării reale de lucruri din această regiune, ci pe principiul voluntarist: nu e drept cel care are dreptate, ci acel care e mai puternic, adică cel care are dreptul de a dispune. În virtutea autorităţii acestui drept de a dispune şi a rezolva Hruşciov în 1940 problema Basarabiei, ciuntind teritoriile ei din toate părţile posibile.

Proslăvind „eliberarea” din 28 iunie 1940 în lucrările sale, mulţi istoricieni din RSSM au primit titluri ştiinţifice: printre care A.M.Lazarev, M.C.Sîtnic, S.C.Brîseachin ş.a. Noi, însă, trebuie să arătăm, că anul 1940 a adus în Basarabia un număr mare de deportări, crime, fărădelegi politice, colectivizare forţată, care erau caracteristice politicii staliniste.

Ziarul raional „Biruitorul” apoi „Baştina” a publicat o serie de materiale despre acei „chiaburi” exilaţi în Siberia din părţile Criulenilor, care cu durere în suflet îşi amintesc de acel „glorios” an 1940. La 2 august, aceluiaşi an, la Moscova a avut loc sesiunea a VII a Sovietului Suprem a URSS de legislatura întîi, la care a vorbit membra delegaţiei din Basarabia, învăţătoarea Z.Crăciunescu.

Aş vrea să închei cele relatate cu câteva secvenţe din această cuvântare (ortografia se păstrează):

„…învăţătorii se gătesc pentru anul nou de învăţământ în şcoala nouă sovietică, în care copchiii s-or învăţa în limba sa maternă” (de parcă vechii stăpâni îi forţau să înveţe germana –E. Sinița).

Iar pentru confirmare, într-adevăr „copchiii” vor învăţa în maternă „aducem” la cunoştinţă ultima propoziţie a cuvântării „Trăiască vojdiu noroadelor, scumpu nostru tovarăş Stalin”.

                           Elena Cărăuș Sinița, istoric, șef filială„Maramureș”

a  Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, IN MEMORIAM, LUPTA PENTRU ADEVĂR | Lasă un comentariu

Alexandru Moraru – „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”

Alexandru Moraru, istoric-arhivist și publicist din Chișinău (azi Republica Moldova), editor, autor și coautor a mai multe volume de carte istorică, culegeri de documente de arhivă etc. În anul 2014 a devenit membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Chișinău. Două din cărțile domniei sale – „Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia 1941-1944. Culegere de documente” (în colaborare) și „Basarabia antisovietică”, – au apărut de sub tipar în anii 2008-2009, în cadrul colecției „Români în istoria universală (vol. 128 și 145), la Casa Editorială „Demiurg” din Iași, cărțile fiind prefațate de marele istoric și om politic Gheorghe Buzatu. Apoi au urmat alte volume, editate la Chișinău. Colaborarea cu profesorul Gheorghe Buzatu a adus roade excepționale.

Peste un an, în 2010, Gheorghe Buzatu i-a solicitat un subiect documentar pentru o culegere în două volume „1940. Omagiu profesorului Ioan Scurtu” semnat de un grup de editori condus de savantul Gh. Buzatu și elaborate (volumele) în cadrul Muzeului Vrancea. Deși Alexandru Moraru lucra de mai mult timp la tema „Scrisori către Mareșal”, profesorului Gh. Buzatu i-a plăcut subiectul și l-a rugat să-i trimită 15-20 de documente, scanate, iar dumnealui va pregăti o introducere la aceste documente. Alexandru Moraru a făcut acest lucru și în cele din urmă în volumul nominalizat au fost incluse documentele solicitate, cu introducerea profesorului sub titlul „Scrisori din Basarabia către Mareșalul Ion Antonescu”, volume apărute la Editura „Demiurg” din Iași, în anul 2010, (vezi lucrarea nominalizată, volumul II pag.173-184).

În introducere, între altele, profesorul Gh. Buzatu scria: „Profesorul și prietenul Alexandru Moraru, istoric prin formație și prin vocație, ne transmite din Chișinău, cu bunăvoința-i recunoscută, un set de scrisori din vremea Războiului de Eliberare Națională din 1941-1944, adresate de « cei mici » Mareșalului Ion Antonescu,  Conducătorului Statului Român. Expeditorul lucrează de-acum la un volum masiv, reunind câteva sute de documente de același gen, pe care, se înțelege, le așteptăm cu nerăbdare și deosebit interes. Este de datoria mea să menționez că, anterior, profesorul Alexandru Moraru a valorificat numeroase documente românești de maximă însemnătate, depistate în Arhivele din Chișinău, dintre care unele au reținut atenția lui Paul Goma pentru magistru-i eseu «Săptămâna Roșie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau Basarabia și evreii»”[1]. De asemenea, nu demult el [Alexandru Moraru – n.n.A.P.] a publicat la Iași volumele: « Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia 1941-1944. Culegere de documente » (în colaborare)[2] și « Basarabia antisovietică. Documente privind rezistența națională. Blestemul deportărilor și al « justiției» staliniste »[3] pentru ca, în sfârșit, cu totul recent, să ne ofere surpriza unei masive, excelente și actuale culegeri în mai multe tomuri – « Victimele terorii comuniste în Basarabia. Rezistență ocupanților. Arestați, Torturați, Întemnițați, Uciși. Documente secrete sovietice, 1944-1954 », volumul I[4].

Majoritatea cărților scrise și editate de Al. Moraru au fost menționate cu premii și Diplome de Excelență în cadrul Salonului Internațional de Carte și a Festivalului Național al Cărții și Lecturii. Două din aceste volume: „Basarabia: scrisori către Mareșal” (2014) și Basarabia Mareșalului Antonescu” (2015) au intrat în lista celor 10 cărți, cele mai citite cărți din anii respectivi, prima s-a plasat pe locul 8, iar a doua pe locul 4 din zece.

Este cazul să menționăm, că volumele editorului „Garda de Fier în Basarabia. Documente” (în colaborare cu enciclopedistul și publicistul Benedict Ciubotaru, 2011) și „În labirintul documentelor secrete” (2017) au fost înalt apreciate de specialiștii în materie și publicul larg. Același lucru se poate spune și despre culegerea de documente de arhivă „Victimele ocupanților sovietici și călăii lor” (2018).

În anul 2016 Alexandru Moraru a organizat la Biblioteca Centrală „Hașdeu” din Chișinău, prima conferință științifică din istoria spațiului românesc cu genericul „Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie”, tot atunci domnia sa, a adunat toate comunicările de la conferința respective și a publicat „Materialele Conferinței științifice „Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie” (2016).

Pentru a nu fi date uitării, sau chiar dispariției, editorul nominalizat [în colaborare cu col (r) Alexandru Ganenco], la capitolul cărți vechi și rare, a reanimat lucrarea diplomatului Vasile Stoica „Basarabia. Românii și pământurile lor”, apărută în S.U.A., în anul 1919, în limba engleză. Lucrarea a fost tradusă in română și tipărit un duplex româno-englez. În anul Centenarului Unirii (2018) în aceiași formula a fost scoasă cartea „Ecoul Unirii”, culegere în componența căreia au fost incluse trei lucrări: „Unirea” de Alexandru Boldur, „Roirea familiilor românești peste Nistru” de Gheorghe Bezviconi și „Românii și imperialismul ucrainean” de Emil Diaconescu.

Astăzi, istoricul și editorul Alexandru Moraru vine în fața cititorului îndrăgostit de istoria națională adevărată cu un subiect împânzit de fals şi minciună comunistă. Titlul acestui nou volum este „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”. Această culegere de materiale și documente de arhivă are drept scop, să demonstreze adevărul istoric a perioadei de timp cât municipiul Odesa s-a aflat sub administrație românească. În respectivul volum au fost incluse mărturii ale localnicilor din această perioadă (în limba originalului și cu traducere în română); câteva documente de arhivă depistate în Arhiva Națională a Republicii Moldova; copia original al brevetului de conferire al titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității din Odesa, doctorului în științe juridice Gheorghe Alexianu.  Autorul a considerat binevenit și introducerea în acest volum publicația Primăriei Municipiului Odessa „În slujba Țării (al doilea an de gospodărie românească la Odessa (16 octombrie 1942-16 octombrie 1943)”, apărută în oraș în 1943. În această publicație, cu lux de amănunte se demonstrează succesele, dar și problemele dezvoltării economice și social-culturale ale administrației românești în Odesa.

Profesorul Alexandru Moraru fiind întrebat, care sunt accentele pe care le pune prin aceste documente și materiale de arhivă, a răspuns:
– „Materialele și documentele de arhivă incluse în prezentul volum confirmă faptul că U.R.S.S. și respectiv puterea sovietică nu i-a păsat de populația țării sau mai bine spus de oameni niciodată sau, cel puțin, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial;
– Că între guvernul nazist al lui Hitler și cel socialist al lui Stalin nu a existat nici o diferență, ambele cu tendințe imperialiste și respectiv de reîmpărțire a lumii prin anexa secretă a Pactului Molotov-Ribbentrop din august 1939; războiul sovieto-finlandez din același an, anexarea de către sovietici a Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Basarabiei, nordului Bucovinei ş.a.;
– În majoritatea cazurilor populația orașului Odesa s-a dovedit a fi mai flexibilă decât alte orașe; încă până a intra în oraș armata română, mulți locuitori ai oraşului au opus rezistență și piedici autorităților militare sovietice în distrugerea uzinelor, fabricilor, centralelor electrice, apeductului orășenesc, depozitelor alimentare și industriale;
– Deși sovieticii, atunci când au părăsit orașul Odesa, au distrus tot ce poate fi de folos, fără să se gândească la locuitori, care rămân în pragul iernii fără căldură, curent electric, apă potabilă, alimente, transport (până și toți caii orașului, care erau folosiți la transport au fost împușcați de sovietici), administrația românească în termen record au reanimat orașul la viață;
– Autoritățile române au restabilit și deschis bisericile ortodoxe, închise și pângărite de cei cu secere și ciocanul în frunte, fapt pentru care cetățenii urbei au rămas extrem de recunoscători;
– Toți cetățenii din Odesa, care au putut confirma prin documente, că o avere sau un imobil i-au aparținut până la sovietici, această proprietate privată a fost returnată de români vechilor stăpâni;
– Toți locuitorii care au primit funcții sau au primit ceva de lucru, sau un servici la revenirea sovieticilor acești locuitori erau numiți de sovietici „colaboraționiști” sau „spioni fasciști”, dar este evident că nu putea tot orașul Odesa să fie locuit numai cu colaboraționiști și spioni.

La revenirea trupelor sovietice în oraș au început activitatea detașamente ale poliției secrete sovietice subordonate N.K.V.D.-ului, care au înfăptuit arestări masive, lichidări fizice și „dispariții” ale locuitorilor Odesei. După aceste operații, populația orașului s-a înjumătățit, adică au rămas mai puțini de jumătate comparativ cu numărul populație în perioada administrației românești. Din cele enumerate mai sus, este evident, că autoritățile române în Odesa au lăsat o impresie bună în memoria localnicilor”.

Pe bună dreptate, editorul consideră că volumul va avea priză la specialiști și la cititorii care au îndrăgit istoria adevărată, fără falsuri și legende kominterniste[5].

Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Membru A.O.Ş.R. – Chişinău

SURSA: https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/alexandru-moraru-adevarul-despre-odesa-sub-romani-marturii-ale-localnicilor-documente-si-materiale

––––––––––––
[1] Paul Goma,Săptămâna Roșie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau Basarabia și evreii, ediția a VII-a, Bacău, Editura Vicovia, 2010, 543 p.
[2] Alexandru Moraru, Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia 1941-1944. Culegere de documente, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008.
[3] Alexandru Moraru, Basarabia antisovietică. Documente privind rezistența națională. Blestemul deportărilor și al „ justiției” staliniste, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.
[4] Alexandru Moraru, Victimele terorii comuniste în Basarabia. Rezistență ocupanților. Arestați, Torturați, Întemnițați, Uciși. Documente secrete sovietice, 1944-1954 », volumul I, Chișinău, Editura Iulian, 2010, 393 pagini + anexe.
Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, IN MEMORIAM, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

  PRIN CATACOMBELE ISTORIEI CU ALEXANDRU MORARU

  PRIN CATACOMBELE ISTORIEI CU ALEXANDRU MORARU

Spuneam cândva că nu sunt multe cărțile pe care, odată luate în mână, să nu le poți lăsa până ce  nu întorci ultima lor filă. Iată că acest lucru s-a întâmplat și cu ampla lucrare[1] a diligentului și curajosului istoric Alexandru Moraru.

Avem în față, așadar, o carte deosebită, care adună între coperțile ei atât articole pe teme de istorie (mai mult sau mai puțin recentă) a mult încercatei provincii românești dintre Prut și Nistru, cât și materiale ținând de o monografie a satului natal, Jevreni, dar și a orășelului Criuleni, evocări ale unor personalități și a unor adevărați eroi ai luptei pentru Unire / Reunire / Reîntregire, precum și câteva  texte reflectând opinii ale autorului referitoare la viața social-politică de după 1990 în Republica Moldova, articole publicate în presa din stânga ori din dreapta Prutului.

O bogată iconografie color intitulată „Album personal” se adaugă textului propriu-zis al cărții, segment din care cititorul află nu numai traseul biografic al autorului, ci și pe cel bibliografic și apreciativ (v. numeroasele titluri și diplome de care s-a învrednicit de-a lungul anilor).

Rod al unei ample și profunde documentări, articolele despre calvarul populației românești din Basarabia, pricinuit de deportările anilor ‘40 – ’50 ori de foametea planificată de după cel de-Al doilea Război Mondial, sunt zguduitoare dovezi acuzatoare la adresa celor care le-au organizat. Sunt eveni- mente / situații aflate la limita extremă a umanului, coborâte până la nivelul vieții tribale ancestrale (a se vedea pasajele despre canibalism, da, canibalism în secolul XX în satele basarabene înfometate) și care pe cititorul  neavizat ori prea puțin familiarizat cu istoria Basarabiei l-ar putea face să nu le acorde credit. Numai că ele sunt probate de către autor cu date relevante extrase din arhivele cercetate cu o acribie de invidiat.

Respectarea adevărului istoric este, putem spune, fără teama de a greși, preocuparea fundamentală a autorului acestei impresionante cărți. „Pentru mine restabilirea adevărului istoric este ceva sfânt. Provin dintr-o familie de intelectuali deportați de autoritățile sovietice de ocupație. Bunelul meu Ion Alexandru Moraru a fost împușcat, tatăl meu Valeriu împreună cu încă trei frați ai săi au fost exilați în Siberia pentru nouă ani”, mărturisește autorul.

Lectorul va găsi în paginile cărții un extrem de bogat bagaj informațional referitor la cele menționate mai sus, informații menite a susține afirmațiile vizavi de situațiile / evenimentele aflate sub lupa cercetătorului angrenat într-o adevărată bătălie pentru adevăr, pentru aducerea în prim-plan a unor orori pentru care omenirea ar trebui să facă tot ce depinde de ea ca să nu se repete, nu numai în arealul românesc, dar nicăieri pe Planetă.

Autorul citează istorici și cercetători, selectează fragmente din lucrări ale acestora, vine cu opinii personale bazate tocmai pe concluziile ce se desprind din prezentarea faptelor, într-un cuvânt, joacă pentru cititor rolul unui excelent ghid într-un adevărat labirint al noianului de documente ce-și așteaptă de mulți, prea mulți ani rândul la cercetare.

Desființarea elitelor basarabene prin deportarea intelec- tualității, genocidul practicat prin foametea planificată realizată prin confiscarea rezervelor de  cereale până la ultimul bob, cinismul care emană din așa-zisul „ajutor frățesc” materializat prin returnarea unei infime părți din ceea ce li s-a luat cu  forța țăranilor, străduința noilor autorități de a schimba componența  etnică a populației din Basarabia prin aducerea unui număr impresionant de alogeni bine instalați din punct de vedere al asigurării unui loc de muncă și al spațiului locativ, piedicile puse limbii române prin embargoul asupra tipăriturilor provenite din Țară (cărți în limba română se puteau procura, în epoca sovietică, din celelalte republici unionale, dar nu și din RSSM) sunt toate fapte menite a transforma radical provincia atât după 1812, cât și după 1940 și, respectiv, 1944.

Este evidențiat și acordul mai mult sau mai puțin tacit al celeilalte mari puteri a Europei, Germania, în ceea ce privește anexarea Basarabiei în 1940 (a se vedea cunoscutul, mult mediatizatul și nu pe deplin condamnatul pact Ribentrop-Molotov, ale cărui consecințe nu au fost încă  înlăturate pe deplin nici până astăzi).

Între portretele luminoase ale cărții, la loc de cinste  se află cel al istoricului patriot Gheorghe Buzatu, una din marile  figuri ale istoriografiei românești, dispărut mult prea devreme din peisajul arhivelor, ca o consecință a curajului său extraordinar de a spune lucrurilor pe nume, de a scoate în evidență multiplele aspecte ale tragediei românilor basarabeni.

„A fost un Om Deosebit, o Mare Enciclopedie a istoriei României (și nu numai), o personalitate de calibru european și  mondial, un savant de o rară modestie și cu un spirit al umorului bine conturat, care devenise pentru mulți istorici, cercetători un model al profesionalismului, un model al Omului de  știință contemporan, un Om interesant și atât de harnic, că dacă numai vom cita lista cărților scrise de dumnealui, involuntar ne vom întreba cât a dormit acest savant în viața sa”, spune Al. Moraru.

Colaborarea dintre  autorul cărții de față și istoricul Gh. Buzatu, „acest Stejar al Mândriei Naționale” (cum îl  numește el), este evocată pe câteva pagini, subliniindu-se nu numai imensa putere de muncă a savantului, forța afirmațiilor sale, bogata documentare, dar și sfârșitul său tragic, deoarece „prea enigmatică a fost moartea marelui istoric și a lăsat multe semne de întrebare”.

Articolul ”Misiuni diplomatice la Petru I”, publicat în trei numere ale ziarului „Opinia” din Criuleni în decembrie 1990, este de o densitate informațională aparte, cititorului dezvălu- indu-i-se, cu un real talent publicistic,  lucruri extrem de intere- sante ce țin de istoria Țării Românești și a Moldovei secolelor XVII-XVIII, și în primul rând de urzirea unei alianțe antiotomane cu ajutorul țarului Petru I, alianță realizată cu implicarea marelui cărturar Nicolae Milescu Spătarul și în urma căreia Constantin Brâncoveanu îsi pierde viața împreună cu  cei patru fii ai săi, iar Dimitrie Cantemir este nevoit să ia calea exilului și să rămână departe de țară până la sfârșitul zilelor.

Voievodului erou Ion Vodă (numit de boieri „cel cumplit”, așa cum, de altfel, îl cunoaștem din manualele de istorie) îi este consacrat articolul „Cahul: ultima luptă a Domnitorului”, apărut în ziarul „Baștina” (devenit mai apoi Opinia”, menționat deja) din același an 1990.

După ce recomandă celor  care doresc să cunoască istoria neamului să lectureze lucrarea lui Mihai Eminescu „Basarabia” și pe cea a lui Karl Marx intitulată „Însemnări despre români”, Al. Moraru, apelând și la cronicarii Grigore Ureche și Nicolae Costin,  face o amplă prezentare a bătăliei de la Cahul, dând dovadă de o  documentare de excepție și de o reală forță de evocare a faptelor de arme ale unuia dintre cei mai iscusiți domnitori români în arta militară combinată cu cea a diplo- mației și care numai prin trădare (venită din partea hatmanului Eremia, comandantul cavaleriei moldovene) a putut fi înfrânt. Scena dinaintea predării este impresionantă: „Primind astfel de «garanție» (din partea turcilor, n.n.), voievodul își luă rămas bun de la oștenii săi, mulțumindu-le din inimă pentru vitejia și sacrificiul lor. În ochii celor mai mulți se vedeau lacrimi; cazacii se plecau, sărutând mâna domnitorului.”

Rolul controversatului personaj Manuc Bei în istoria Principatelor, mareșalul Antonescu și problema evreiască, cedările teritoriale din actualitatea Republicii Moldova (v. satul Palanca), dizidența poetului Petru Cărare, reflectarea adevărului istoric în cinematografia basarabeană, războiul împotriva credinței strămoșești în anii ocupației sovietice  (cu referiri la toate cultele religioase, nu numai la ortodoxism), francmasoneria și rolul ei de-a lungul timpului în istoria românilor, abuzurile  din viața culturală și nu numai în contemporaneitate, lipsa de preocupare din partea instituțiilor abilitate pentru păstrarea documentelor de arhivă, înstrăinarea acestora prin copii foto făcute după 1990, minciuna ridicată la rang de adevăr în mai toate domeniile, și în primul rând în viața politică, sunt tot atâtea teme ale publicisticii lui Al.Moraru.

„Un creștin în infernul atomic” și „Răstignit pentru Basarabia” sunt două evocări tulburătoare a două dintre miile  de experiențe tragice ce le-au fost hărăzite românilor basara- beni (Mihai Botezatu din Mașcăuți, „voluntar” la Cernobâl, în primul articol, și Alexandru Moraru, unchiul autorului, unul dintre deportații în Siberia împreună cu întreaga familie, în cel de-al doilea).

Nu mai puțin relevante ni se par calitățile  de monograf ale autorului, dezvăluite de o întreagă serie de articole publicate în anii ‘90, între care ținem să amintim măcar câteva: „Criulenii și împrejurările (împrejurimile, desigur, n.n.) lui”, „Blazonul orășelului Criuleni”, „Mozaic istoric” (o înșiruire de personalități culturale, prezentate succint), „Satul Jevreni în vâltoarea evenimentelor istorice” (localitatea natală a autorului, atestată documentar încă de la mijlocul celui de-al XV-lea veac).

Departe de a fi epuizat aprecierile ce se pot face la o  asemenea voluminoasă și densă lucrare, izvorâtă dintr-o amplă documentare și o vie, arzătoare dragoste față de neam, limbă, tradiție, credință și Țară, nu putem încheia fără a remarca importanța ei ca mărturie a zbaterii permanente a autorului, istoricul Alexandru Moraru, pentru cunoașterea de către contemporani și urmași a unor tragice realități care au transformat, de-a lungul timpului, viața românilor basarabeni într-o neîndurătoare povară, într-un calvar ori de câte ori teritoriul dintre Prut și Nistru a încăput pe mâini străine.

                        Vasile FLUTUREL, scriitor, publicist

mun. Iași, România

[1]     Al. Moraru, În labirintul documentelor secrete, Tipocart Print, Chișinău, 2017.

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

NOUTĂȚI EDITORIALE: „ADEVĂRUL DESPRE ODESA SUB ROMÂNI”

Zilele acestea de sub tipar a apărut o nouă lucrare semnată de istoricul-arhivist și publicist Alexandru MORARU. Adevărul despre Odesa sub români- așa se numește volumul cu 308 pagini în format A4 la Editura „Tipocart Print” din Chișinău.

Autorul a dedicat această carte memoriei unchiului său, celebru chirurg din Odesa Vladimir TATAROVICI și fiicelor sale Elena DANILENCO și Tamara CIUPCIK.

La deschidere, cartea conține un cuvânt înainte semnat de profesorul universitar, dr. hab. în istorie Anatol PETRENCU, despre editorul de documente de arhivă, autor și co-autor la mai multe volume de carte Alexandru Moraru.

Coperta a fost concepută și realizată de Constanța SINIȚA, studentă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

În carte au fost incluse documente și materiale mai puțin cunoscute, sau deloc, depistate de editor în Arhiva Națională a Republicii Moldova și Arhiva Organizațiilor Social- Politice  a Republicii Moldova.  Tot aici găsim mărturii ale localnicilor din municipiul Odesa și împrejurimi, cu traducere din limba rusă, dar și fără traducere…

Credem că „cireașa de pe tortul”(informațional) poate servi încluderea în acest volum, anuarului Primăriei municipiului Odesa „În slujba Țării”(al doilea an de gospodărie românească la Odesa 16 octombrie 1942 –  16 octombrie 1943) cu un cuvânt înainte al primarul Odesei, Gherman Pântea.

Apariția prezentului volum nu urmărește nici un scop propagandistic sau politic, este o încercare de a restabili adevărul despre perioada nominalizată de timp cu ajutorul martorilor oculari, documentelor de arhivă și a publicațiilor timpului din orașul respectiv.

Sperăm, ca prezentul volum și fie apreciat de specialiști, utilizat de cercetători și studenți și să fie găsit interesant  pentru locuitorii acestui celebru oraș.

Cor.„Secretele Istoriei”

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, IN MEMORIAM, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

ȘTIREA ZILEI: Coronavirusul ucide inclusiv limba română

Coronavirusul ucide inclusiv limba română

Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

Retrovoluția din decembrie 1989 a adus, în viața socială din România, dominarea discursului politic, partinic și mediatic de către „papagali“, adică de inși care suferă de psitacism. Aceștia mai suferă și de cosmopolitism și, îndeosebi, de americano-tropism: este cazul preluării și folosirii excesive și cu sens greșit a unor cuvinte ca locație, oportunitate, reiterare, impact, responsabilitate etc.; cel puțin ultimele două, impact și responsabilitate, au devenit un adevărat parazit verbal, utilizat cu morgă, dar, de fiecare dată, exclusiv cu sens greșit.

De cînd a început circul autohton cu epidemia de Covid-19 și, apoi, cu evidenta conspirație cu pandemia mondială de coronavirus[1] – cu concursul malefic al Organizației Mondiale a Sănătății –, vorbeții din „elita“ partinică, împreună cu cei din mass media au băgat în limbajul lor propagandistic o sintagmă preluată, cu infatuare și autosuficiență, de analiștii de toate categoriile și, firește, de miniștrii și parlamentarii de toate culorile partinice: „distanța socială“.

Sintagma „distanța socială“, utilizată în discursul public în limba română, constituie o aberație semantică și lingvistică, deoarece vrea să inducă ideea distanțării fizice, interpersonale, nu „sociale“: „cetățenii trebuie să păstreze distanța socială de 1,5-2 metri“, sună formularea standard debitată în toate mass media. Însă „idioții utili“ – utili altora, dar nocivi pentru noi – nu își dau seama, din cauza ignoranței și a lichelismului lor, că distanța socială nu se măsoară în metri, ci în ranguri, în categorii sociale situate pe scara ierarhiei societății! În India, de exemplu, există cîteva clase sociale impenetrabile între ele: membrii clasei paria, aflată la nivelul cel mai de jos al societății, nu se pot apropia nici măcar fizic de clasa din vîrful societății, a maharajahilor, fără a fi aspru pedepsiți!

„Distanțarea socială“ se realizează și se manifestă atunci cînd un fiu/fiică de țăran/muncitor/țapinar/cioban urmează studii tot mai înalte și ajunge medic sau inginer, economist, jurist, chiar academician în domeniul său de specialitate. În acest sens, un exemplu elocvent, dintre multe altele, este Gheorghe Savu[2], fiu de cioban ajuns general cu patru stele în Armata României! Aceasta înseamnă că, prin studiile sale și prin statutul social dobîndit, Gheorghe Savu s-a îndepărtat, s-a distanțat de starea socială la care au rămas părinții săi țărani/ciobani – poate analfabeți sau alfabetizați minimal (cu 3-4 clase) –, fiul lor ajungînd într-o clasă socială de un rang mai înalt în ierarhia socială, aceea a intelectualilor, ba chiar a specialiștilor cu o foarte înaltă calificare: a conducătorilor militari. Deci, aceasta înseamnă că a apărut o distanță socială între genitori și descendenți. Și nu „distanța socială“ care se află în gura politicaștrilor noștri agramați disfuncționali (aceasta este exprimarea corectă și nu „analfabeți funcționali“, cum se spune că ar fi zis Academia Română în nu-ș ce studiu).

În contextul actual al propagandei cu Covid-19, în presa occidentală a apărut expresia social distance“, care, semantic, înseamnă în românește „distanță socială“. În limba engleză și, mai ales, în anglo-americană, sunt multe cuvinte și expresii chisnovate, cu sensuri multiple (polisemie) sau de-a dreptul contradictorii (anomalie). Oricum, din contextul materialelor din mass media occidentale pe tema pandemiei de coronavirus, reieșea că expresia social distance“ se referea la așezarea indivizilor în mod distanțat fizic: adică să stea la o anumită depărtare între persoane, la un interval de 1,5-2 metri între ei.

Firește – deși nu este deloc firesc! –, „papagalii“ noștri au preluat expresia greșită din limba engleză, care, în mod normal, ar fi trebuit să fie phisical distance“ – adică distanța fizică, interpersonală, intervalul dintre doi indivizi. Cum traducătorii și analiștii noștri de doi bani, consilierii prezidențiali, guvernamentali și parlamentari (făcuți „consilieri“ pe tot felul de criterii, mai puțin pe cel al competenței!) traduc ca Coana Chirița, care își închipuia că „furculiță“ și „farfurie“ se traduc în limba franceză prin „furculision“ și „farfurision“, au zis și ei, „americănește“, „distanța socială“, fără să mai analizeze ce înseamnă această expresie în sine și ce vor anume să indice ei în realitate. De altfel, expresia „distanța socială“ a fost introdusă în limbajul public oficial și oficios de către președintele României, Klaus Werner Iohannis, prin discursurile confecționate de „idioții utili“ pe care i-a strîns în preajma sa; și se știe, nu este la prima greșeală de exprimare sau de politică pe care o comite. Și dă-i, și dă-i cu „distanța socială“ în toate comunicatele prezidențiale, în toate discursurile guvernamentale, în toate ordonanțele „militare“ și în toate reclamele teroriste de „alarmare“, secondate, pe ecranele tuturor televiziunilor, de sloganul terorist „#staiacasă“. Și așa, obligînd lumea să stea acasă, economia națională a fost, efectiv, stopată, pentru că țara întreagă a fost transformată într-o închisoare a domiciliu. Dacă „#staiacasă“, atunci cine mai muncește? Și cîțu bani primești dacă „#staiacasă“?! Și de unde bani dacă nimeni nu produce, nu vinde? Din împrumuturile iresponsabile comise de ministrul de Finanțe Cîțu?!

Abia în ultimele zile am auzit vreo doi intervievați exprimîndu-se corect, „distanța fizică“! Ba chiar un medic a și precizat clar și apăsat pe postul Antena 3: «NU „distanță socială“, ci „distanță fizică“!» Dar, la fel ca în cazul reporteriței Ana Iorga, ale cărei lecții despre exprimarea corectă în limba română, ținute la Antena 3, nu sunt urmărite nici de proprii ei colegi trei-anteniști, așa și în cazul dr-lui Marinescu: nu l-a ascultat nimeni, fiindcă reporterii și prompteristele Antenei 3 (și, evident, din toate mass media!) îi dau înainte cu „distanța socială“! O dovadă simptomatică a inerției papagalismului practicat cu inconștiență o constituie chiar Sabina Iosub, care face traducere simultană din engleză sau din franceză, merge des la Bruxelles, în S.U.A. și face reportaje în direct de acolo, deci e o fată școlită și umblată prin lume: adică „o dă mintea afară din casă“. Totuși, în emisiunea sa din 13 mai a.c., printre comentariile despre „distanța socială“, ea a introdus și un „spici“ al primăriței Capitalei, Gabriela Firea-Pandele. Dar, surpriză, aceasta a vorbit (pentru prima dată, e-adevărat) despre „distanța fizică“. După consumarea intervenției primăriței, Sabina Iosub a continuat vorbind tot despre „distanța socială“, ca dovadă că ea nu ascultase nici secvența Gabrielei Firea, pe care tocmai o inserase în emisiunea ei și nici nu sesizase anomalia din „distanța socială“ folosită, greșit, ca să indice „distanța fizică“, deși e mai școlită în ale filologiei și semanticii decît, să zicem, Klaus IohanniSS, fost profesor de fizică la școala generală și continuatorul Grupului Etnic German, care fusese Coloana a V-a a Germaniei hitleriste în România!

Nu-i „distanță socială“ agramaților disfuncționali, ci „distanțare fizică“!

Dar a părut și „bomboana pe coliva“ pandemiei cu Covid-19! Recent, în presa internă și internațională au apărut diverse articole în care se relatează că statistica raportării celor decedați de Covid-19 este frauduloasă, făcută doar pentru a spori panica, a teroriza populația – căci din „popor“ am fost reduși la o „populație“ –, a ne transforma locuințele în pușcărie la domiciliu impusă de ordonanțe „militare“, pentru a ruina economia statelor și a se exersa un iminent regim de dictatură[3] sub pretextul pandemiei. Și, în unele spitale, falsificarea statisticii cauzelor deceselor pretins provocate de Covid-19 se face și pentru a motiva cererea de subvenții de la Uniunea Europeană. „Pandemia“ Covid-019 a fost exacerbată artificial îndeosebi prin faptul că s-a pus, de la început, un diagnostic absolut greșit, urmat de tratamentul greșit și nu s-au făcut (decît foarte tîrziu de către italieni) autopsii pentru a decela cauzele reale și nu presupuse ale decesului. Chiar faimosul medic Streinu-Cercel spusese, prin februarie, la începutul propagandei cu coronavirusul, că Covid-19 este o formă ușoară de gripă, care poate fi prevenită lesne, „spălîndu-ne pe mîini, pe față și în nas“; urmarea imediată a fost să a dispărut săpunul din magazine. Dar, după puțină vreme, Streinu-Cercel și-a schimbat opinia științifică cu 180 de grade – probabil „i s-a arătat pisica“ – și s-a alăturat corului susținătorilor oficiali ai pandemiei Covid-19, el îndemnînd, acum, ca primă măsură de prevenire a infectării, să purtăm mască și mănuși. Dar, surprinzător, efectul a fost doar că pe ușa tuturor farmaciilor a apărut o hîrtie A4, pe care scria: „Nu avem: măști, mănuși, spirt medicinal!“ Statul speria lumea cu coronavirusul, blocase economia prin „#staiacasă“, dar nu era în stare să pună pe piață nici obiectele minimale de protecție. Ba, mai mult, o parte a presei a relevat că consoarta ministrului Sănătății Nelu Tătaru avea o farmacie în care vindea la suprapreț măști de protecție facială, dar fără să elibereze bon de casă[4] – comițînd, deci, speculă și evaziune fiscală! Dar exemplul ei a fost preluat rapid, iar specula cu măști a fost dezvoltată și de alte firme.

Ce s-ar fi întîmplat dacă ar fi fost vorba, realmente, de o infectare ca în filmul american Apocalipsa?! Atunci s-ar fi întîmplat ca acum în Ecuador: morții zac pe străzi[5] sau, cum arată Agenția Hoitnews, sunt stivuiți în toalete[6], fiindcă statul nu are mijloace nici măcar să-i ducă la groapa comună!

De fapt, dincolo de înșelătoria globală cu pandemia declarată de O.M.S., impunerea stării de urgență în România s-a făcut pentru ca Executivul – guvernul și președintele țării – să se degreveze de răspundere, să „se spele pe mîini“, ca Pilat din Pont, de situația în care adusese țara. În primul rînd, pentru că în etapa inițială a scamatoriei cu epidemia de Covid-19, Executivul era „focusat“ – ca să uzez de alt barbarism introdus de „papagalii“ cosmopoliți – pe forțarea organizării alegerilor anticipate; și în al doilea rînd, pentru că, în toată etapa postdecembristă – cînd P.N.L. a fost în mai multe rînduri la Putere – a neglijat în mod criminal un subsistem strategic al sistemului social global: asigurarea sănătății publice. Așa după cum a minimalizat și al doilea subsistem strategic: pe cel al învățămîntului. Sistemul de învățămînt produce cadrele necesare tuturor celorlalte subsisteme sociale: profesori, economiști, medici, preoți, ingineri, juriști, militari, polițiști ș.a. Or, dacă Învățămîntul, care fusese foarte eficient în Socialism – fiindcă fusese bazat pe doctrina lui Spiru Haret –, a fost degradat, practic anihilat, toate celelalte cadre care organizează și conduc societatea sunt de proastă calitate. Amintiți-vă de Universitatea „Ecologică“ patronată de Dolphi Drimer, vînzător de diplome[7] de „stomatologi“ unor cetățeni italieni care nu călcaseră niciodată pe la vreun curs al respectivei „universități“! S-a inițiat o anchetă împreună cu poliția din Italia, dar Dolphi Drimer nu a pățit nimic, fiindcă deh!, era Dolphi Drimer, membru al „poporului ales“!

Cu concursul unor „somități“ din instituțiile statului, zeci de mii de persoane au primit fraudulos diplome de „doctori în…“ diverse specialități, deși erau „legați la limbă“ și rupeau hîrtia cu pixul, ceea ce a dus la degradarea gravă[8] a învățămîntului și a prestigiului[9] României. Notoriu este cazul porcurorului Dimitrie Bogdan Licu, „uns“ de două ori procuror general interimar, deși, anterior, recunoscuse că a plagiat și chiar promisese să dea înapoi[10] diploma de „doctor în științe militare și informații“ (?!) și nu de „doctor în drept“, cum ar fi fost normal, pe care, însă, nu o avea! Însă Ministerul Învățămîntului a refuzat să îi anuleze diploma de „dr. în informații“. Între timp, zeci de mii de cadre medicale dintre cele mai capabile au părăsit România pentru o salarizare și condiții mai bune de muncă, domeniul sănătății rămînînd, astfel, cu o mare penurie de resurse umane cu înaltă calificare profesională.

Dar, surpriză!, a venit Covid-19. Nu-i nimic. Klaus Iohanniss și Guvernul forțează declanșarea alegerilor anticipate, ignorînd deliberat apariția epidemiei de coronavirus. Cînd gluma a fost îngroșată artificial prin manevrele ocultei internaționale, Executivul instituie starea de urgență și aberează despre „distanța socială“. Prin alte directive criminale, guvernarea „liberală“ a închis policlinicile și spitalele în așteptarea ipoteticilor infectați de Covid-19, lăsîndu-i pe ceilalți bolnavi, lipsiți de asistență medicală și de medicamente, să bată inutil la ușa spitalelor și să moară „de moarte naturală“!

Prin contaminarea verbozității oficialilor și mercenarilor din presă cu sintagma „distanță socială“ se ucide și limba română! Trebuie să avem mare grijă la corectitudinea și frumusețea exprimării în limba română, deoarece Limba Română face parte din Patrimoniul Național, care ne definește identitar ca popor, ca națiune și ca stat.

În iureșul campaniei pentru pandemie, a mai apărut o inepție politico-juridică: „ordonanțele militare“ date de ministrul civil care conduce Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.). Ministerul de Interne este un minister civil, căci a fost demilitarizat de mult timp, iar angajații săi nu sunt militari, ci funcționari civili cu statut special; în cadrul M.A.I. doar jandarmii sunt militari, fiindcă actualii jandarmi sunt fostele Trupe de Securitate ale regimului socialist.

Președintele Tanzaniei îi face de rîs[11] pe apologeții așa-zisei pandemii provocate de Covid-19.

De aceea, vă rog să eliminați din limbajul dvs. sintagma „distanțarea/distanța socială“ și să o înlocuiți cu „distanța fizică“, cu „intervalul interpersonal“. Și, firește, să sperăm că vor fi eliminate și „ordonanțele militare“ ale ministrului civil, care sunt anticonstituționale și anulează multe dintre drepturile fundamentale ale omului. Cît despre declararea stării de alertă[12], aceasta a fost legiferată anterior, așa cum s-a arătat, în cadrul organizării și „legalizării“ luptei antiteroriste. Numai că această „legalizare“ este… ilegală, deoarece încalcă legea fundamentală a țării, Constituția: starea de alertă nu este prevăzută în Constituție[13]! Ca atare, mijloacele de luptă antiteroristă vor fi folosite împotriva agentului Covid-19, dar în mod terorist. Din păcate, cel mai nociv agent patogen pentru țară se dovedește a fi acum însuși Executivul! Astfel, sub pretextul luptei contra coronavirusului, președintele ANCOM, Sorin Grindeanu (un neica-nimeni alungat din postul de premier de chiar partidul care îl proțăpise acolo[14] – fapt unic în istoria mondială a politicii!) a închis mai multe portaluri naționaliste, dar ținta principală a fost revista JUSTIȚIARUL, o „gură de tun“ contra lui Klaus Werner IohanniSS[15]. Iar ministrul civil Marcel Vela dă noi ordonanțe „militare“ și a ajuns pînă acolo încît a execrat altă monstruozitate: a cerut „să fie denunțați de trecători la 112 cei care strănută și nu poartă mască anticoronavirus“[16] spre a fi arestați de poliția sa personală. Chiar Sindicatul polițiștilor a contestat această aberație[17].

Cred că nici George Orwell nu-și imaginase, în cadrul „poliției gîndirii“ anticipate de el, deraieri mintale precum cele exhibate de ministrul Marcel Vela, căruia i se potrivește zicala „Nu te pune cu prostul, căci are mintea odihnită!“

[1] Cf., de ex., aici: https://www.luju.ro/documentarul-cenzurat-facebook-si-youtube-blocheaza-accesul-oamenilor-la-cutremuratorul-documentar-plandemia-pandemia-planificata-despre-dedesubturile-pandemiei-de-covid-19-priviti-marturiile-biochimistei-judy-mikovits-care-a-contribuit-la-intelegerea-hiv; și aici: http://profesoara47.blogspot.com/2020/05/profesorul-si-microbiologul-vania.html

 

[2] Cf. https://www.stiripesurse.ro/semnal-de-alarma-generalul-gheorghe-savu-fost-sef-al-informa-iilor-militare-nu-exclud-ca-inainte-de-alegeri-sa-se-intensifice-atacurile-cibernetice_1389584.html

[3] Cf. Vezi: https://www.art-emis.ro/editoriale/cretinii-si-dictatura-lui-kim-johannes-un

[4] Cf.  https://xn--presacurat-qgb.ro/2020/04/15/absolut-scandalos-farmacia-sotiei-ministrului-sanatatii-nelu-tataru-vinde-populatiei-masti-la-suprapret-pe-sub-mana-investigatie-bzi/; https://www.curentul.info/dezvaluiri/video-la-farmacia-sotiei-lui-nelu-tataru-se-vand-masti-cu-15-lei-bucata-fara-bon-fiscal-prejudiciul-estimat-din-evaziune-fiscala-depaseste-36-000-de-lei/; https://www.stiripesurse.ro/video-explicatii-incredibile-ale-lui-nelu-tataru-dupa-ce-la-farmacia-sotiei-sale-se-vand-masti-medi_1454555.html

[5] Cf. https://www.digisport.ro/fotbal/serie-a/faceti-ceva-nu-lasati-oamenii-sa-moara-pe-strada-apel-disperat-al-lui-felipe-caicedo-catre-autoritatile-din-ecuador-820842;

[6] Cf. https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23926541-coronavirus-ecuador-cadavrele-sunt-inghesuite-toalete-din-cauza-morgile-sunt-pline.htm

[7] Cf. https://www.libertatea.ro/stiri/politistii-italieni-cerceteaza-implicarea-lui-dolphi-drimmer-in-dosarul-diplomelor-false-26108 ; https://www.capital.ro/diplomele-false-s-au-platit-cu-un-milion-usd-719.html

[8] Pe larg, aici: https://ioncoja.ro/paul-cornea-si-dolfi-drimer-au-inventat-%E2%80%9Efabricile-de-diplome-ei-au-declansat-procesul-de-degradare-a-invatamintului-romanesc/

[9] Emilia Șercan, FABRICA DE DOCTORATE sau Cum se surpă fundamentele unei nații. Editura Humanitas, București, 2017, capitolul „Procurorul plagiator: Bogdan Licu“, în paginile 142-148.

[10] Cf.: „EXPLOZIV/ Procurorul general interimar Bogdan Licu cere să i se RETRAGĂ titlul de doctor!“, comisarul.ro, 29 martie 2016, pe https://www.comisarul.ro/articol/exploziv/procurorul-general-interimar-bogdan-licu-_729798.html; Vezi, pe larg, aici: https://www.incorectpolitic.com/mlastina-mass-media-serial-complet/; pentru detalii, îndeosebi capitolele 23 și 24 ale serialului. Vezi și: https://www.incorectpolitic.com/la-puscarie-cu-procurorul-general-interimar-dimitrie-bogdan-licu/.

 

[11] Cf.: youtube.com/watch?v=PFh9XOUKH_c&feature=share&fbclid=IwAR19l7NZ533_XOsfkeR0vR9XpAwsXg56txK-zbVqVXE35d0ZHb7jpfKKcIg .

[12] Cf. https://www.sri.ro/sistemul-national-de-alerta-terorista; https://www.forbes.ro/diferenta-fundamentala-dintre-starea-de-alerta-si-starea-de-urgenta-163474;  https://www.mediafax.ro/editorialistii/comentariu-adrian-onciu-iohannis-orban-si-starea-de-alerta-fiecare-suflet-conteaza-cu-conditia-sa-fie-infectat-cu-covid-19-19127486

[13] Cf.  https://www.stiripesurse.ro/gheorghe-piperea-starea-de-alerta-nu-este-prevazuta-in-constitutie-vom-avea-masuri-si-mai-dure_1464047.html

[14] Cf. https://www.mediafax.ro/politic/retrospectiva-2017-guvernarea-psd-in-2017-de-la-demiterea-lui-sorin-grindeanu-la-conceptul-statului-paralel-16909752

[15] Cf. https://www.art-emis.ro/jurnalistica/protest-fata-de-blocarea-de-catre-autoritatile-din-romania-a-publicatiei-justitiarul; https://www.incorectpolitic.com/interviu-ion-cristoiu-si-prof-corvin-lupu-despre-inchiderea-justitiarul-ro/

[16] Cf. https://ziare.com/marcel-vela/ministru-de-interne/vela-vine-cu-noi-explicatii-elucubrante-despre-cine-poate-stranuta-in-metrou-si-cine-va-fi-reclamat-la-112-1610828; https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/declaratie-socanta-a-ministrului-vela-cand-vedeti-ca-cineva-stranuta-si-nu-are-masca-puteti-suna-la-112-e-in-zona-penalului-1305654.

[17] Vezi http://stiri.tvr.ro/marcel-vela–sunati-la-112-daca-cineva-nu-are-masca-in-metrou-si-stranuta–reac–ia-poli–i–tilor–i-precizarile-ministrului-afacerilor-interne_861619.html#view.

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI, SĂNĂTATE ŞI DIVERTISMENT | Lasă un comentariu

În istorie, ca şi astăzi, guvernele liberale au tras în popor

Ce-au făcut Iohannis şi liberalii lui, căzuţi din pom, în criza care zguduie naţia română? Emit şi semnează în serie legi şi ordonanţe de cameră, cu siguranţă, nefaste în procesul redresării noastre. Ce-a făcut bun Iohannis ca să primească încrederea noastră, precum Max Brod, valiza cu manuscrise a lui Frantz Kafka? De unde totalul meu dezacord faţă Iohannis şi de „ferma animalelor” sale? Potrivit aproximării mele deductive, e izvorît din lungul şir de vicii instruite, de fapte cu caracter penal, comise în calitate de primar al burgului transilvănean, de bulibaşă al F.D.G.R., de chiriaş la Cotroceni, de marionetă a marilor puteri şi din lungul şir de greşeli. Asta mi-aduce aminte de poezia lui Prevert, „Plângere asupra unei greşeli de ortografie”.

Cu privire la  noua ordine mondială, citată tot mai des, fac apel la cartea lui Régis Debray, „Le Bel âge”, care  încearcă să identifice mijloace de rezistenţă şi de combatere a unei noi şi periculoase orientări socio-psihologice, numită „jeunism”, mişcare care condamnă, combate şi periclitează locul bătrînilor în societatea modernă, adică, le cere celor trecuţi de prima tinereţe să supravieţuiască în condiţii modeste, să accepte prezentul deformator drept model, să se abandoneze lui şi transmutărilor decadente şi superficiale. Jeunismul şi noua ordine mondială au devenit  inamicul nr. 1 în sortarea valorilor umane şi trebuie combătute cu aceeaşi energie cu care trebuie trataţi L.G.B.T.-iştii, distribuitorii şi consumatorii de droguri, violenţa, proxenetismul, satanismul, libertinajul. Să nu ne lăsam dresaţi de maşinăriile globaliste de sub zodia manipulării şi periclităţii! Să apelăm la valori creştine consacrate milenar, care au modelat spaţiul şi timpul cu învăţăturile creştine binefăcătoare omului! Să apelăm la valorile noastre tradiţionale, la natură, la produsele naţionale, la ogoarele care ne-au hrănit în mod sănătos sute de ani!

Dacă mergem pe urmele academicianului Serres (prima evidenţă la îndemînă în minte) vom afla că, la 1900, 70% dintre francezi lucrau pămîntul. După un secol, prin similitudine şi la noi, abia dacă o mai fac 1% dintre români. Spaţiul vital pentru om s-a schimbat şi, odată cu el, modul de viaţă al fiinţei în lume, fiinţă pe care filosoful german Heidegger o socotea, greşit, ca fiind imuabilă. Astăzi,  oamenii merg la ţară, nu pentru muncă. Mai mult pentru evadare din spaţiul urban, pentru „natura arcadiană”, ca loc de relaxare şi de odihnă. Trecerea de la starea de ţăran (ţărînă, ţarnă, ţară) la aceea de fermier (termen de origine engleză), e un proces asociat mecanizării şi industrializării, desfăşurate cu ritmuri diferite de la continent la continent, de la ţară la ţară. A fi fermier! Ce mîndră, profitabilă şi bravă denumire, zic economiştii! Dar nu e adevărat. Fermierul e una dintre victimele victoriei nimicitoare a industrializării dependentă de sistemul bancar. Ţăranul nu depinde de oraş, de bănci, de cămătari, precum fermierul şi asta e durerea mondialiaştilor! Ţăranii au fost nimiciţi şi desconsideraţi în istorie, ca şi astăzi. Şi apoi, fără jertfele ţăranilor români nu existau nici Plevna, nici Mărăşeştiul, nici eliberarea Basarabiei şi Ardealului.

Eşecul comunismului s-a datorat faptului că ţăranul român a rămas ţăran chiar şi în salopeta din fabrici şi uzine. Puţinele ferme din  ţară sînt un indiciu asupra căruia merită să medităm. Nu noi, ci suficienţa născocitorilor de false antinomii, paradoxuri, contradicţii, (auto)numiţii intelectuali, savanţi, eventual cărturari în ale economiei.

În ograda României sînt mulţi şacali şi hiene străine, care au pus stăpînire pe pămînturi. „Marele” Ion Brătianu, şef de guvern la vremea aceea, a dăruit coroanei regale 300.000 ha de pămînt arabil şi păduri, declarîndu-l  pe rege „primul ţăran român”, ca răsplată a victoriei asupra turcilor. Cine a obţinut această victorie aflăm de la poetul Vasile Alecsandri: „Din câmp, de-acasă, de la plug/ Plecat-am astă vară/ Ca să scăpăm de turci, de jug/ Sărmana noastră ţară”. Nu Carol I, ci ţăranii români au scăpat ţara de turci. Apoi George Coşbuc scrie celebrele versuri: „Flămânzi şi goi/ Făr-de-adăpost/ Ne-aţi pus pe umeri cât aţi vrut/ Şi ne-aţi scuipat şi ne-aţi bătut/ Şi câine noi v-am fost”. Acesta era statutul ţăranului român la 1888, pe vremea regelui Carol I. Nu oarece invadatori au tras în ţăranii asupriţi de arendaşii alogeni în 1907, ci guvernele liberalo-ţărăniste. Prost dotate, în izmene şi desculţe, regimentele de ţărani români au contraatacat cu hîrleţe şi baionete trupele germane la Mărăşeşti, fugărindu-le cît erau ele de înarmate!

Aceiaşi ţărani români în haină militară au pierit în Ungaria şi Cehoslovacia, în Al Doilea Război Mondial, împinşi din spate de comisarii sovietici. Ţara, ţărîna şi ţăranii au căzut sub cizma trupelor sovietice „eliberatoare” şi a trădătorilor români, iar elita ţărănească intelectuală şi militară a Ţării a fost zvîrlită în lagăre şi puşcării. Din 1949 pînă în 1962 a avut loc „colectivizarea” forţată cu pistolul, confiscările, bărăgănizarea şi dobrogenizarea „chiaburilor” din miile de sate româneşti. A urmat rapida industrializare socialistă din anii ’60-’75, care a golit satele de tineret, calificat în mare grabă să ridice şi să lucreze în cele cîteva zeci de CUG-uri.

Psihosociologia ne spune că abia la a treia generaţie mentalitatea şi comportamentul de natură rurală devin urbane. Prin urmare, urbanitatea – mentală şi comportamentală – a prins contur,  în România,  în jurul anilor 2000 cînd, de altfel, se amplifică exodul forţei de muncă, chiar şi de la sate, pe alte meleaguri. Aş putea continua analiza cu exerciţii comparativiste, referindu-mă la fenomenele sociale din Africa de Nord, din Asia sud-vestică şi din America Centrală, din ultimii cincizeci de ani. Şi nu numai! Să tragem o ocheadă la istoria ţărănească, din sec. XX, a francezilor, portughezilor, turcilor, italienilor  şi vom constata lucruri foarte interesante în sensul acesta.

Au fost mulţi ţărani în România, puţini mai sînt astăzi, şi trăiesc în sărăcie cruntă şi completă derută ideologică. La sate nu mai sînt prea multe familii tinere, deci nici copii. Ţăranii din România nu au de gînd să devină fermieri, nici chiar microfermieri din pricina vîrstei. În aşteptarea morţii îşi arendează ogoarele şi satele oricui – italian, francez, austriac, evreu, german. Prinţului Charles, care are vise erotice cu Transilvania noastră, a cumpărat cîteva sate româneşti.

România e teribil de bogată în inteligenţe, în resurse ale solului şi subsolului. E ispititor de bogată. Ceva lipseşte, ceva esenţial. Mă gîndesc că imnul naţional povesteşte despre un aşa-zis sînge de roman care curge după 106 e.n. în venele şi arterele noastre. Roman? Ce înseamnă sînge roman? La fel ca şi sîngele albastru. Povestea e falsă şi o resping vehement. Cum vehement resping politica de circ a liberalilor din gaşca iohannistă, care trag cu tunurile în popor. Să nu uităm inconştienţa guvernelor Boc 1 şi 2, care au facilitat, vreme 10 ani, exodul de medici şi asistente, din cauza salariilor inuman de mici, în favoarea „partenerilor” europeni. Un sfert din personalul medical românesc lucrează în străinătate. Decît să plătească medicii, să construiască spitale moderne, Băsescu şi Iohannis au făcut stadioane, patinoare, parcuri la ţară, au ales să dea pensii speciale magistraţilor, parlamentarilor, „doctorilor” din servicii speciale, „doctorilor” în finanţat regimurile cleptocratice bancare anti-romaneşti, bancherilor străini şi altor clientele.

Ţara e plină ochi de „doctori” în ştiinţe politice, ştiinţe de şantaj, ştiinţele trădării, manipulării, hoţiei, „doctori” în simpozioane, în tăiat păduri, în vîndut terenuri arabile şi în studii de fezabilitate. Elitele medicinii româneşti au fost ţinute la limita subzistenţei, luate cu cătuşele, desfiinţate. Prin incompetenţă şi sfidare, un doctor de-al lor a infectat o sută de medici, care ar fi putut vindeca mii de pacienţi. Deşi trebuia deferit justiţiei şi condamnat după gravitatea fărădelegii sale, s-a auto-demis, fiindcă e de-al lor. Să ne vindece de pandemie Băsescu, Boc, Iohannis, Orban şi Cîţu!  Să le fie confiscate averile prin ordonanţă militară şi apoi, donate spitalelor şi sănătăţii româneşti. Ăstora trebuie să li se impute toată drama actuală a României! Să fie judecaţi şi încarceraţi pentru subminarea sistemului de sănătate, a învăţămîntului, industriei, agriculturii, economiei naţionale, pentru înaltă trădare.

Maria Diana Popescu

SURSA: https://www.art-emis.ro/editoriale/in-istorie-ca-si-astazi-guvernele-liberale-au-tras-in-popor

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, IN MEMORIAM, LUPTA PENTRU ADEVĂR, MARI ISTORICI | Lasă un comentariu

ELENA SINIȚA: DOCUMENTE DE ARHIVĂ DESPRE BIBLIOTECI…

DOCUMENTE DE ARHIVĂ DESPRE ADMINISTRARE, CULTURĂ ȘI BIBLIOTECI ÎN PERIOADA ULTIMULUI RĂZBOIULUI MONDIAL

În vara anului 1941, după declanşarea Războiului din Est la 22 iunie, chiar în toiul luptelor decisive ale Armatei Române şi ale aliaţilor ei împotriva bolşevismului, s-a iniţiat restabilirea administraţiei româneşti în Basarabia şi Nordul Bucovinei. La 7 iulie 1941, Ion Antonescu s-a adresat basarabenilor cu o Proclamaţie în care menţiona că datorită vitejiei ostaşilor români a fost spulberată cotropirea de mai departe a acestui petic românesc.

Înainte de a trece la subiectul  propriu zis, va propun spre atenţia Dvs.un document de arhivă, depistat din dosarele Arhivei Naționale a Republicii Moldova, care scoate in evidenţă trăsăturile Conducătorulu Statului. Este vorba de inspecţiile facute in Basarabia de mareșalul Ion Antonescu în anul 1942

*                 *                      *

DISPOZIŢIUNILE ŞI OPINIILE DATE DE DOMNUL MAREŞAL ION ANTONESCU, CONDUCĂTORUL STATULUI, Cu Ocazia inspecţiunei făcută în Basarabia în zilele de 7, 8, 9, 10 şi 11 Aprilie 1942

 1. ADMINISTRAŢIA

1) Administraţia trebuie să fie sănătoasă şi constructivă.

Prin administraţie trebuie să facem educaţie neamului.

Să se pună cea mai mare grijă în selecţionarea funcţionarilor administrativi, care trebuie să constituie un corp de prestigiu şi demnitate. Printr-o administraţie de muncă constructivă şi disciplină, vom reface Ţara.

Funcţionarii administrativi, vor putea ajunge pe cele mai înalte trepte ierarhice, prin muncă şi merite. Prefecţii vor fi funcţionari de carieră.

Trebuie să simplificăm problemele şi personalul administrativ, pentru a creea o administraţie de iniţiativă şi de acţiune.

Viitoarea structură a Statului, va înlătura rigiditatea administrativă, excesivă şi ineficienţă.

S-a încercat în trecut, sub forme diferite ca acele ale Directoratelor şi Ţinuturilor să se realizeze pe baze mai largi iniţiativa şi răspunderea activităţii locale. Aceste forme de organizare administrativă nu şi-au atins scopul, fiind paralizate prin aceiaşi trimitere spre centru, adeseori în problemele cele mai mici şi prin aceleaşi măsuri de forme şi corespondenţe inutile.

Constatările făcute asupra realizărilor din Basarabie, în toate ramurile de activitate, în cadrul largei autonomii ce s-a acordat Basarabiei, întăresc convingerea că această autonomie şi-a ajuns scopul de a realiza cât mai grabnic, mai complect şi mai temeinic, opera de redresare şi de promovare materială şi morală a Provinciei.

2) Activitatea constructivă a administraţiei trebuie să înceapă prin definitiva înlăturare a formalismului birocratic, care printr-o serie de înregistrări, referate şi treceri în registre, nu face decît să întârzie şi să paralizeze activitatea administrativă.

Ne-am obişnuit a ne ascunde, sub pretextul legalităţii şi al răspunderii, după un noian de formule juridice, expuneri de motive şi tipicuri ipocrite, care nu au alt rost decât acel al unui formalism de laşitate.

Trebuie ca prin selecţionarea funcţionarilor, prin organizarea dreptului de iniţiativă şi severa sancţionare a celor ce vor abuza necesitând funcţiunea şi răspunderile, să îndepărtăm formalismul hârtiilor şi dosarelor inutile, care nu fac decât să zădărnicească pe oamenii de bună credinţă în acţiunea lor.

În fiecare birou nu trebuie să existe decât un singur funcţionar, care să se ocupe cu operaţiunile de înregistrare şi corespondenţă.

Toţi ceilalţi funcţionari, eliberaţi de dosare şi registre, să fie întrebuinţaţi pentru o activitate în teren, practică, reală şi creatoare. Corespondenţa pe care o va face funcţionarul rămas în birou, să fie strict necesară. Dacă o situaţiune este cerută a doua oară, funcţionarul va avea obligaţia     să răspundă: „Am mai dat această situaţiune cu Nr….din….; sau să raporteze: „La situaţia Nr…, nu s-a produs nici o schimbare”. Prin înlăturarea birocratismului, vom ajunge la simplificare a aparatului administrativ. Vom avea funcţionari mai puţini, cu rosturi efective şi mai bine remuneraţi.

Activitatea tuturor funcţionairlor să fie practică şi în teren. Diferite organe administrative să nu lucreze izolat, că să se integreze într-o activitate de ansamblu, coordonată şi colaborată.

Măsurile date trebuie să fie necesare, iar cel ce primeşte ordinul, să aibă posibilitatea de a-l executa: ca timp, ca mijloace, şi ca pricepere.

3) Toţi funcţionarii, indiferent de grad şi funţiune, trebuie să se încadreze în situaţiunea momentului.

Abuzul şi incorectitudinea nu numai că aduc compromiterea funcţiunei şi autorităţii, dar constituie un rău exemplu pentru administraţi. Nu se poate face o administraţie sănătoasă, fără educaţie şi fără exemplu. Aceste imperative trebuies înţelese de voie şi chiar de nevoie. Cei ce se vor face vinovaţi, vor răspunde chiar cu viaţa.

Guvernământul să ia măsuri pentru a se înfiinţa în fiecare capitală de judeţ din Provincie consumuri, de unde funcţionarii să se poată aproviziona cu preţurile de cost.

Să se înfiinţeze în fiecare capitală de judeţ câte o grădină de zarzavat, model, care să dea, în mod gratuit, sau la preţurile de producere, zarzavaturi pentru funcţionari. Imobilele foste evreeşti să se dea în folosinţă, gratuit, funcţionarilor, în special preoţilor şi învăţătorilor. Funcţionarii uzufructuari ai acestor imobile, vor avea obligaţia să plătească numai cheltuielile de întreţinere şi impozitele. Slujbaşii Statului trebuie să fie demni. Să aibă o ţinută ordonată şi îngrijită, să fie curaţi şi bărbieriţi.

Indiferent dacă se găsesc la ţară sau la oraş, ei trebuie să se impună subordonaţilor şi prin ţinută.

Funcţionarii nu sunt suficient de disciplinaţi. În genere, nu ştiu să se prezinte şi să vorbească. Trebuie să tindem la o militarizare a lor, exteriorizată prin ţinută corectă, cuviincioasă şi prin vorbă. La inspecţiunile ce se fac, personalul instituţiei ce se inspectează, trebuie să fie adunat, pus în linie şi aliniat. Fiecare funcţionar să se prezinte milităreşte, raportând cum se numeşte ce funcţiune îndeplineşte şi să fie gata ca prin răspunsuri scurte şi precise să dea toate relaţiunile cerute.

4) D-nii prefecţi şi organele de control administrative, trebuie să se intereseze, cu ocazia inspecţiunilor de biserciă, şcoală, post de jandarmi şi celelalte instituţiuni din cuprinsul judeţului, nu numai de unităţile administrative propriu zise.

5) Organele administrative să dea tot concursul preoţilor pentru combaterea sectelor religioase, care susţinute de duşmanii noştri dinafară, au căutat să mineze structura Statului şi să ducă de la răzvrătire religioasă şi socială, la una politică.

6) Primarii din comunele rurale vor fi onorifici, pentru a se putea plăti mai bine notarii. Primarilor onorifici li se va putea da o indemnizaţie de transport. Această indemnizaţie nu va fi mai mare de lei 1.500 lunar, pentru a nu reedita sub forma indemnizaţiilor sistemul din trecut.

7) La prefecturi, preturi şi primării, se vor găsi grafice şi situaţii explicative, care să arate oricui starea, în care se găseşte instituţia, din toate punctele de vedere. Şi la celelalte organe ataşate prefecturilor sau preturilor, trebuie să existe asemenea grafice.

 1. ŞCOALA

1) Învăţătorii şi profesorii de toate gradele, trebuie să fie conştienţi de misiunea lor şi necesitatea ca în şcoală să se facă nu numai instrucţiile, dar şi educaţie. Trebuie să profităm, prin opera naţională pe care trebuie s-o facă şcoala, de avântul actual, pentru redresarea spirituală şi materială a naţiunei.

2) Este de dorit ca în fiecare comună să existe câte o grădină de copii, unde copiii să fie ţinuţi şi ocupaţi toată ziua.

3) Frecvenţa în şcolile primare trebuie să ajungă la cel puţin 90-95%.

Copiii să fie obligaţi a veni la şcoală, iar atunci când lipsesc, învăţătorii să facă control pentru a vedea motivul.

Părinţii şi copiii să fie convinşi, prin explicaţiunile ce li se vor da, asupra necesităţii venirei la şcoală.

Să nu se întrebuinţeze în contra copiilor bătaia, sau alte mijloace neumane. Atunci când se va constata că nu vin la şcoală fără motiv serios, să se ridice din avantagiile date părinţilor.

Dispoziţiunile referitoare la amenzile şcolare, trebuie înterpretate în sensul, că amenda nu se aplică, numai acolo unde lipsa copilului de la şcoală este justificată prin substituirea copilului în locul părintelui său, la munca agricolă, în meserii sau în comerţ.

4) Înfiinţarea şcolilor secundare teoretice, nu trebuie să ne preocupe deocamdată, deoarece avem încă un procent mare de intelectuali care nu pot fi plasaţi, iar acolo unde necesităţile sunt mult mai mari, la învăţământul practic, se resimte lipsa elementelor pregătite în această direcţie.

Nu vom putea face ceva temeinic, decât atunci când vom reuşi să ne formăm elementele necesare în toate ramurile de activitate, pregătind prin şcoli practice executanţi mulţi şi buni. Trebuie să ne formăm cadre pentru sate, pentru a avea meseriaşi şi comercinaţi români, suficienţi şi bine pregătiţi.

Este necesar să se înfiinţeze centre tehnice de pregătire pentru cadrele satului, cel puţin, în fiecare plasă.

Cele constatate la centrul agricol practic de la Făleşti, trebuiesc introduse în toată Provincia.

În regiunile în care ocupaţiunile principale sunt diferite îndeletniciri manuale ca: olăritul, împletitul rachiţei şi papurei, pescuitul, albinăritul, etc., să se înfiinţeze şcoli practice de specializare a acestor îndeletnciri.

Pregătirea în aceste şcoli medii practice şi în şcolile de meserii să nu se facă teoretic, ci practic, căutându-se a se dezvolta cât mai mult latura tehnică a acestor şcoli. În acelaşi timp profesorii, trebuie să facă educaţia morală, cetăţenească, eroică şi patriotică a copiilor.

5) Pe lângă toate şcolile să se înfiinţeze ateliere, pentru ca băieţii să înveţe, câte un meşteşug, iar fetele să capete educaţia unor bune gospodine.

6) Copii trebuiesc vizitaţi şi acasă, pentru ca profesorii să cunoască mediul şi condiţiunile în care trăiesc. Fiecărui copil trebuie să i se întocmească fişa şcolarului.

7) Curăţenia copiilor trbuie să preocupe în mod deosebit pe dascăl.

Să se facă zilnic inspecţia curăţeniei copiilor şi săptămânal vizita medicală. Prin ordine şi curăţenie extraordinară, vom introduce ordinea sufletească. Să se caute ca pe lângă cât mai multe şcoli, să se înfiinţeze băi şi dispensare.

8) Cantinele şcolare, trebuie să ia neapărat fiinţă pe lângă fiecare şcoală. Copiilor săraci să li se dea la cantina, în fiecare zi, mâncare caldă, suficientă şi substanţială. Fiecare gospodină să pregătească cu rândul mâncare pentru cantina şcolii, sau să dea alimente. La bucătăria cantinei, fetele să înveţe a găti. O femeie trebuie să ştie să facă mâncare, a coase şi a spăla. Şcoala trebuie să înveţe, în primul rând, gopsodărie pe fete. Copiii trebuies bine hrăniţi şi îngrijiţi. O naţiune nu poate să prospere, dacă nu este sănătoasă şi bine hrănită. Să facem această educaţie şi să începem cu copilul.

9) Şcolile trebuiesc dotate, cu cât mai multe şi mai noi materiale didactice.

10) În activitatea extraşcolară, corpul didactic să-şi aducă toată colaborarea în acţiunea pe care o duc căminele culturale şi să contribuie ca activitatea acestor cămine să fie cât mai practică şi cu cât mai multe roade.

11) Şcoala trebuie să scoată, adevărata elită românească.

12) Şcoalele care nu corespund misiunii noului stat românesc, se vor militariza, pentru ca pe lângă şcoală să se întroneze disciplina atât necesară în organizaţia statului.

13) învăţătorii şi profesorii, trebuie să aibă vocaţie, cultură, şi în special suflet.

14) Materialul adunat prin donaţie, după prelucrare în atelierele şcolare şi şcolile medii practice, să fie împărţit sub forma obiectelor în care a fost transformat, nu numai locuitorilor săraci, dar chiar şi acelora ce au făcut donaţia. În felul acesta se va putea face o educaţie sănătoasă şi pilduitoare.

15) Trebuie să se înfiinţeze cât mai multe internate şi, în special, pe lângă şcolile cu caracter practic, unde vin mai mulţi elevi săraci şi de la sate. Deasemeni, să se înfiinţeze cât mai multe cămine pentru ucenici.

16) O grijă deosebită trebuieşte purtată orfanilor de războiu. Aceştia vor fi scutiţi de taxe şi vor primi întreţinerea gratuită în cămine.

17) S-au găsit şcoli primare la ţară, care încă mai aplică sistemul rotaţiei, deşi nimic nu îngăduie aceasta. Să se ia imediat măsuri pentru îndepărtare.

18) Intregul aparat profesoral, indifernet unde se găseşte, la sat sau la oraş, trebuie să se prezinte elevilor într-o ţinută curată şi îngrijită. Prin rostul lor de educatori, ei trebuie să fie exemplu viu în faţa şcolarilor şi din acest punct de vedere.

III. BISERICA

1) Credinţa este forţa morală de rezistenţă a acestui neam. Pentru susţinerea şi promovarea credinţei, preoţii trebuie să se întoarcă cu totul la altar. Ei trebuie să devină adevăraţi misionari, iar din biserică să facă forţa vie şi temeiul moral al unei educaţiuni de înălţare şi propagandă naţională.

2) Preoţii trebuie să se lepede în întregime de materialism şi de dorinţa trufaşă de a strânge avere.

Să nu mai pretindă anumite sume pentru prestarea serviciilor religioase, căci această tarifare a cultului este una din cauzele care a îndepărtat pe credincioşi de biserică şi a înlesnit difuzarea otravei sectante.

A propovădui poporului mila, în timp ce eşti dominat de cea mai mare zgârcenie şi a-ţi îndrepta gândul şi rugăciunea către cer, îndeplinid un serviciu de salariat, înseamnă a contrazice cele mai elementare principii de educaţiune umană şi socială.

În contra celor ce în loc de operă misionară, vor coborâ ideia de înaltă morală creştină, pe care trebuie s-o reprezinte prin menirea şi activitatea lor, să se ia cele mai aspre măsuri.

3) Sectele religioase patronate în bună măsură de duşmanii noştri dinafară, aveau de scop să mineze structura statului şi să producă anarhia.

Activitatea misionară de luminarea rătăciţilor, victime învăţăturilor eretice, să se facă prin operă de apostolat şi convingere, luându-se măsuri administrative numai acolo unde se va constata rea credinţă şi subversivitate,

4) Mănăstirile trebuiesc transformate în cuiburi de cultură, de muncă, întărire sufletească şi de educaţie, ca pe vremurile voevodale. Mănăstirile care se vor îndepărta de la tradiţia cu care sihastria a împletit dea lungul veacurilor un fir luminos în istoria neamului nostru, vor fi transformate în sanatorii, în orfelinate, în şcoli de îndrumare ţărănească. La mănăstiri trebuie să se facă ceea ce s-a făcut la centrul practic agricol de la Făleşti. Pentru aceasta fiecare eparhie va trimite stareţii mănăstirilor, pentru a vedea la centrul practic Făleşti, în ce direcţie trebuie îndrumată activitatea monahală, spre a putea fi cu adevărat de folos neamului şi ţării, în aceste timpuri. Ordinea şi curăţenia în mănăstiri, organizarea muncii în ateliere, după planuri bine chibzuite, trebuie să constituie preocuparea conducătorilor acestor sfinte lăcaşuri.

 1. JUSTIŢIA

1) S-a introdus o mult mai aspră sancţionare a infracţiunilor celor mai frecvente şi în special a celor în contra ordinei şi intereselor publice. Paralel cu această înăsprire a pedepselor, trebuie să obţinem prin educaţie şi prin înlăturarea cauzelor determinante ale criminalităţii, o cât mai complectă redresare morală a naţiunei.

Pentru avort, care prin sporirea considerabilă a practicei sale şi prin pătrunderea în lumea satelor, ameninţa în mod direct şi grav natalitatea şi vitalitatea naţiunii, s-a introdus severa sancţiune a pedepsei cu moartea. Justiţia trebuie să colaboreze la combaterea acestui flagel şi la opera de reducere a criminalităţii şi infracţiunilor, prin severitatea, care va aplica sancţiunile.

2) În pretoriul tribunalelor, magistraţii trebuie să facă educaţie justiţiabililor, care trebuie să se prezinte curaţi şi cu o ţinută îngrijită. Pentru aceasta, exemplul trebuie să sporească chiar de la magistraţi şi de la înfăţişarea imobilelor instanţelor.

 1. HRISOAVELE STRĂMOŞEŞTI

Iureşul prin care a trecut Basarabia a distrus şi a răvăşit arhivele şi bibliotecile. S-au pierdut numeroase documente şi hronice străvechi în care se păstrează vii şi grăitoare slova şi gândirile strămoşilor din eroice timpuri voevodale. Se va înfiinţa un birou special la Guvernământ, care să adune şi să cerceteze tot acest material documentat istoric.

 1. HIGIENA SOCIALĂ

1) Problema farmaciilor se va rezolva, prin repartizarea unui număr de farmacişti din cei reuşiţi la examenul ce s-a ţinut la Bucureşti.

2) Să se facă cât mai multe fântâni higienice la sate.

Trebuie separate fântânile pentru adăpatul vitelor, de cele destinate oamenilor. Problema apei de băut este de cea mai mare importanţă în Basarabia. Analiza apei din fântâni, să se facă, cel puţin, o dată la două luni, obligatoriu.

3) Să se ia măsuri, pentru a avea la timp şi în cantităţi suficiente, materialul necesar pentru perioada de chininizare care va începe în curând.

4) Să se facă cât mai multe spitale şi dispensare, utlizându-se munca de folos obştesc.

5) Trebuieşte dusă o campanie temeinică, pentru combaterea bolilor sociale. Medicii trebuie să afle pe suferinzi şi să-i cheme la tratament. Tratamentele şi medicamentele sunt gratuite.

6) Avem o mortalitate infantilă ridicată. Să se intervină cât mai drastic pentru combaterea acestui flagel naţional cu măsuri şi medicamente care se vor da în mod gratuit.

7) Bolnavilor din spitale, să li se dea o hrană cât mai abundentă şi substanţială. Economia la hrană, este o economie rău înţeleasă. Un bolnav prost hrănit se vindecă mult mai greu. Prin spital, se va ridica starea higienică şi sanitară a populaţiei.

8) Spitalul şi dispensarul trebuie să fie modele de ordine şi curăţenie.

9) Se va înfiinţa câte o maternitate în fiecare judeţ şi apoi în fiecare plasă.

În aceste maternităţi se vor da îngrijiri gratuite, femeile sărace fiind obligate să vină la spital pentru a naşte. Guvernământul să înceapă realizări în acest sens.

10) Medicii, să depună toată grija şi să ia toate măsurile pentru a contribui la stavilirea cazurilor de avort.

11) Organele sanitare să depună o intensă activitate, pentru a se întrona în toate părţile curăţenia Curăţenia trebuie să înceapă din interior, nu de la faţadă. Organele sanitare, să meargă din casă în casă şi să stea de vorbă cu ţăranii, pentru a-i îndruma.

12) S-a găsit în spitalele inspectate, personal de origine etnică străină. Să fie înlocuiţi străinii cu români, pretutindeni.

VII. ECONOMIA NAŢIONALĂ

1) Trebuie să trecem tot comerţul şi toate industriile din mâna străinilor, în mâna românească.Este o bătălie care am început-o, pe care o vom continua şi o vom câştiga. Orice loc vacant, să se dea numai românilor.

2) În privinţa dirijării cerealelor trebuieşte creată o cotă a rezervelor, al cărei cuantum se va fixa ulterior. Este necesar să asigurăm viitorul, pentru a putea face faţă oricărei vitregii ce s-ar ivi.

3) Pentru a asigura şi prin măsuri de viitor naţionalizarea industriei şi comerţului, este necesar ca toţi ucenicii care vor fi mâine patroni, să fie numai de origine etnică română. Acolo unde patronul nu se conformează, magazinul sau atelierul să fie închis. Organizarea căminilor de ucenici este o problemă care trebuie să preocupe, căci educaţia pe care o va prelua acest tineret, depinde soliditatea comercianţilor de mâine.

4) Problema lânii şi a pielilor trebuie să preocupe, în mod deosebit, Directoratul Economiei Naţionale. Colectarea trebuie să se facă în bune condiţiuni. Să se ia toate măsurile ca întreagă cantintate de predat, să ajungă la destinaţie. Culpabilii vor fi pedepsiţi cu internarea în lagăr.

5) Nu avem specialişti pentru comerţul cu produsele ţărăneşti: ouă, unt, lapte, păsări, etc., care până acuma era exclusiv în mâinele evreieşti. Trebuie să ne formăm cât mai curând elemente.

Deocamdată colectarea acestor produse se va face prin organele       INCoop-ului care este tot o instituţie de Stat. Înaninte de a se începe operaţiunile de colectare, trebuie să se facă o bună organizare. Este necesar să se înfiinţeze şcoli de colectare, în fiecare judeţ.

6) Comercianţii din Basarabia vor fi ajutaţi, impunându-se la impozite mai mici decât comercianţii din Regat.

VIII.AGRICULTURA

1) Rolul jandarmului agricol este să facă poliţia, luând măsuri în contra acelor ce nu se conformează dispoziţiunilor date, după ce se va raporta mai întâi cazul comitetului agricol local, care va hotărâ pedeapsa ce urmează să se aplice vinovatului. Jandarmul agricol va fi plătit.

2) Tractoarele să lucreze zi şi noapte, căci timpul e scurt şi destul de întârziat. O grijă deosebită trebuie să se dea aprovizionărilor cu carburanţi şi repartizării lor pe teren, pentru că numai aşa se poate lucra incontinuu şi cu spor. Tractoarele, pentru a da randamentul necesar, trebuie să fie bine îngrijite şi întreţinute. Să se întrebuinţeze personal cât mai bine pregătit.

3) Trebuie să facem cât mai mari economii la cereale, pentru că nu se ştie cum va fi anul agricol, ce recoltă vom obţine şi ce greutăţi vom avea de întâmpinat. Să se păstreze toate seminţele pentru însămânţările de toamnă şi pentru anul viitor, atât la grâu, cât şi la celelalte cereale.

Pentru hrană să substituim cerealele cu cartofi, legume, etc. Să se extindă cât mai mult cultura cartofului, deasemeni şi cea a dovlecilor.

4) Să se facă răsadniţe pentru cultura leguminoaselor, în proporţie cât mai mare.

Trebuie să trecem de la o cultură unilaterală, la una multilaterală şi să ne pregătim din timp pentru ca în perioada de după război, ca ţară agricolă, să putem face faţă în toate ramurile de cultură.

5) Triorarea seminţei şi experienţele de geminare să se facă cu toată atenţiunea, căci pentru a avea o recoltă bogată şi selecţionată, trebuie să punem în pământ seminţa cea mai bună.

6) Loturile şcoalelor şi bisericilor, care sunt prea departe, să fie schimbate cu loturi în imediata apropiere a satului.

Aceste loturi trebuie să fie cultivate cu tot soiiul de plante. Ele vor constitui un mijloc de educare agricolă pentru elevi şi un model pentru ţărani.

Terenurile repartizate şcolelor şi bisercilor, care nu-şi vor primi întrebuinţarea, căreia a fost afectate, să se treacă imedit în patrimoniul Statului. Produsul acestor terenuri să se întrebuinţeze pentru şcoală şi biserică şi în special, pentru cantinele şcolare.

7) Organele administrative şi de specialitate, să facă o permanentă propagandă în mijlocul locuitorilor, pentru o cât mai mare economie în consumul cerealelor. S-ar putea să fie un am secetos şi orice rezervă este bine venită.

8) Ucrainenii şi polonezii veniţi în Basarabia, să fie obligaţi a-şi face munci agricole chiar cu forţa. Dacă va fi nevoie, să fie rechiziţionaţi pentru muncile agricole ale altora, contra plată.

9) Să se dea toată atenţiunea problemei pomicole şi celei a legumelor uscate.

10) Ţăranii să fie instruiţi şi sfătuiţi pentur cultura peştelui. Să li se dea toate ajutoarele pentru înfiinţarea iazurilor de peşti.

11) Să nu se mai lase răzoare care aduc anual Ţării o pagubă de circa un miliard.

Aceste răzoare să fie însămânţate, în special cu cânepă.

VIII. bis. ÎMBUNĂTĂŢIREA INVENTARULUI AGRICOL

1) Guvernământul trebuie să aibă deosebită grijă, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea inventarului agricol viu şi mort, care în prezent lasă mult de dorit.

I.N.Coop-ul va ajuta înfăptuirea acstui deziderat prin acordarea de credite ţăranilor, pe termen lung.

2) Organele de specialitate trebuie să depună o intensă activitate pentru ai educa pe ţărani şi a-i determina să-şi îngrijească cât mai mult inventarul. Să se instituie premii pentru gospodarii cu vitele cele mai frumoase şi mai bine îngrijite şi să se procure ţăranilor sculele necesare pentru îngrijirea vitelor. Nu se poate face o agricultură temeinică cu vite proaste. Vita proastă, muncă proastă. Vita sănătoasă, hrănită şi bine îngrijită, muncă de folos.

3) Pentru locuitorii a căror vite au fost rechiziţionate de armata germană, se vor întocmi de urgenţă tabele de către fiecare judeţ, înanintându-se Guvernământului. Pe baza tabelelor întocmite, li se vor da acestor locuitori alte vite, în locul celor rechiziţionate, din vitele de pripas intrate în patrimoniul statului şi chiar dintre vitele de pripas ce-au fost repartizate unor locuitori.

 1. ZOOTEHNIE

1) Pentru reproducători, Guvernământul va face un plan de realizări, de lungă durată. Să se ia măsuri, pentru a se creşte un cal regional (găgăuţ).În special în Sudul Basarabiei trebuieşte activat această direcţie. Din această parte a Provinciei, ne veneau în trecut faimoşii cai tătăreşti. Prin grijă şi perseverenţă putem ajunge să refacem avuţia naţională.

2) Trebuiesc majorate, printr-o acţiune imediată, crescătoriile de porci. Carnea se va industrializa pentru consumul intern şi pentru export, atît de Stat cât şi de particulari.

3) Să se înceapă o acţiune de îmbunătăţirea rasei oilor, prin încrucişări şi selecţionare.

Să se dea o deosebită grijă rasei Karakul.

 1. CREDITUL ŞI COOPERAŢIA

1) Conducerea băncilor populare şi creditelor să fie încredinţată ţăranilor fruntaşi şi gospodarilor înstăriţi.

Preoţii şi învăţătorii să îndrume creditul şi cooperaţia, dar să lase activitatea directă şi conducerea în seama gospodăriilor din sat, pentru a se dedica în întregime misiunei lor principale.

2) Se vor înfiinţa bănci ţărăneşti, care vor acorda credite pe termen lung ţăranilor.Aceştia să fie sfătuiţi şi îndrumaţi pentru folosirea cu rezultate bune a creditelor ce li se acordă.

 1. RIDICAREA SATULUI ŞI ŢĂRĂNIMII

1) În opera de reconstrucţie naţională pe care am început-o, toată atenţiunea trebuie îndreptată asupra satului, izvorul viu şi permanent al forţelor naţiunei. Trebuie s-o luăm de jos, de la ţăran şi să ne ridicăm încet în sus.Trebuie să ridicăm masa ţărănească, pentru că dă viaţă Neamului românesc. Ridicarea satului nu trebuieşte făcută numai sub aspectul fizic. Trebuiesc totodată ridicate şi cultivate elitele satului.

Munca ţăranului trebuieşte îndrumată, dirijată şi pusă sub control, intesificată şi ordonată. În acelaşi timp trebuie să ne ocupăm şi de partea sufletească şi spirituală a ţăranului nostru.

2) În cadrul muncii de folos obştesc să se refacă drumurile şi podurile din sate. Să se construiască biserici, şcoli şi spitale.

3) Studenţii să fie întrebuinţaţi la muncă, în sate, pe tot timpul verii, în specialitatea respectivă.

4) Să se înfiinţeze în fiecare sat o grădină de legume sătească, o livadă, o stupină, ateliere şi o pădure comunală.

5) Să se pregătească în şcoli medii practice, elemente cu care să se încadreze viaţa tehnică a satului.

6) Să se construiască şcoli, biserici şi primării model pe plăşi.

Nu există un mai bun educator, decât exemplul.Din moment ce se va face dovadă că se poată realiza într-un loc, se va realiza acelaşi lucru în toată plasa.

7) Trebuie să ajungem în scurt timp, ca tot ce este consum ţărănesc să se confecţioneze în atelierele satului.

8) Să dispară şapca şi haina rusească, să dispară aspectul murdar şi să se introducă costumul naţional strămoşesc.

9) Să se facă în fiecare comună gospodării comunale model.

10) Guvernele trecute scoteau venituri din cârciume.Noi trebuie să închidem încetul cu încetul, toate cârciumile şi să scoatem bani din munca ţăranilor.

11) Să dispară toate gardurile urâte şi murdăria din faţa caselor. Împrejurul fiecărei case să fie o grădină de flori şi una de zarzavat.

12) Locuitorii a căror imobil au fost distruse de război vor fi ajutaţi de autorităţi, care vor depune toată solicitudinea pentru a le reconstrui casele, cu sprijin material şi muncă de folos obştesc.

13) Populaţia de la sate este timidă, neâncrezătoare, nu ştie să vorbească, nu ştie să salute.

Aceasta înseamnă că autorităţile comunale şi superioare nu stau de vorbă cu sătenii. Să se remedieze de urgenţă această situaţiune.

Cu ocazia inspecţiunilor, pretorii, prefecţii şi orice alte autorităţi de Stat, să stea de vorbă cu lecuitorii satelor, să le viziteze gospodăriile, să le dea sfaturi, într-un cuvânt să caute a face legătura sufletească între ţăran şi reprezntanţii autorităţii. În ceea ce priveşte salutul, toţi locuitorii Provinciei vor fi invitaţi să salute prin descoperire, ridicând căciula sau pălăria cu braţul drept, în aceiaşi poziţie ca şi cum ar executa salutul roman.

14) De la sate trebuie să scoatem forţele de acţiune, de rezistenţă şi de producţie ale neamului românesc.

Când vom ridica satul, nimeni nu va mai trece peste drepturile neamului românesc.

XII.CONSOLIDAREA TERENURILOR FUGITIVE

ŞI INUNDABILE. AMELIORAREA TERENURILOR DEGRADATE.

ÎMPĂDURIRI. ISLAZURI COMUNALE.

1) În toată Provincia să se facă păduri şi pepeniere comunale.

Trebuie găsită formula pentru refacerea pădurilor distruse şi a masivului Corneşti.

2) Să se facă perdele de salcâmi, atât de necesare ca zonă de protecţie.

3) Organizarea pepenierilor să se facă cu sămânţă strânsă în regiune, nu cumpărată din altă parte.

4) Să se facă împăduriri cât mai masive pe terenurile degradate.

5) Islazurile comunale să fie cultivate cu plante furajere, pentru a da un maximum de randament, nu cum se întâmplă astăzi, când sunt întrebuinţate numai pentru păşunat.

6) Să se ia măsuri pe plantare pentru nisipurile călătoare din sudul Provinciei.

XIII. DRUMURI ŞI COMUNICAŢII

1) Pentru lucrările la drumuri, se vor organiza batalioane de evrei din Vechiul Regat. Evreii concentraţi în aceste batalioane, vor primi drepturile de hrană şi soldă pe care le primesc osataşii noştri.

2) Telefonul să fie introdus în fiecare comună din Provincie.

3) Să se lucreze cât mai mult la drumuri, cu munca de folos obştesc.

XIV. REFACEREA EDILITARĂ A PROVINCIEI

1) S-a instituit o comisiune, care va întocmi planurile de refacere pentru fiecare oraş din Basarabia. Planul Chişinăului este aproape gata. Până la terminarea acestor planuri de refacere, administraţiile locale            să-şi construiască şi refacă imobilele bune şi încăpătoare pentur toate instituţiile.

2) Oraşul Bălţi va fi mutat în partea de sus a actualului oraş, unde terenul este mai ridicat.

3) Comunele şi judeţele, să nu aştepte prea mult de la centru, fiindcă în momentul de faţă toate forţările sunt pentru armată şi război.

Să lucreze cât mai mult din iniţiativă şi să folosească la maximum mijloacele proprii. Să nu se aştepte totul de la Stat.

4) Odată cu reconstrucţia, trebuie să se schimbe aspectul evreiesc al oraşelor Basarabiei şi să se treacă la stilul naţional, moldovenesc.

5) Fiecarei clădiri oficiale să i se facă curte, cu pomi, cu grădini şi cu flori.

 1. SPORIREA VENITURILOR ADMINISTRAŢIILOR

LOCALE, ÎN SCOPUL OPEREI DE EDILITATE

1) Comunele, atât cele urbane, cât şi cele rurale, vor fi dotate cu terenuri şi industrii din cele rămase de la evrei.

Aceste bunuri intră în patrimoniul comunelor şi vor fi exploatate în scopul operei de edilitate. Astfel comunele vor avea mari venituri proprii şi vor putea realiza importante lucrări de edilitate.

2) Armata nu va putea reţine terenurile proprietatea comunelor, arendate pentu grădini.Toate aceste bunuri vor reveni comunelor, iar armatei i se vor da alte terenuri, din imobilele intrate în patrimoniul Statului.

XVI. STATISTICA

Se atrage în mod deosebit atenţiunea, tuturor organelor administrative, administraţiilor publice şi instituţiilor de Stat, de a întocmi şi folosi date statistice cât mai complecte şi precise, căci numai aşa se vor putea orienta şi vor lucra, în activitatea ce depun, pe baza realităţilor ştiinţifice.

XVII. COLONIZAREA

1) Colonizarea este o problemă căreia trebuie să i se dea toată atenţiunea, urmărindu-se îndeaproape executarea ei.

Trebuie să se ştie în fiecare moment care este situaţia familiilor de colonişti.

Autorităţile administrative, atât cele de unde pleacă, cât şi cele de la locul unde sosesc coloniştii vor da cîte un delegat la 15-20 familii, care să se ocupe de aceste familii, ajutându-i în tot ce au nevoie pentru a intra în viaţa normală.

Operaţiunea colonizării trebuie să se bazeze pe un plan amănunţit şi bine studiat.

Preşidenţia va controla modul în care se execută colonizările.

2) Casele şi loturile coloniştilor, vor fi trase la sorţi.

3) S-a luat măsura de a nu se mai primi nici un german în Sudul Basarabiei. Cei veniţi vor reintra în vechile lor prorietăţi.

4) Se ca organiza şi rezerva în fiecare comună depopulată, câte un loc funciar pentru 10-15-20 cavaleri ai ordinului „Mihai Viteazu”, dându-li-se şi casele cele mai bune.

XVIII. BUNURILE

INTRATE ÎN PATRIMONIUL STATULUI

1) Se vor repartiza comunelor urbane şi rurale terenuri agricole şi industrii, care intrând în patrimoniul comunelor, vor alimenta prin veniturile exploatării lor fondul operei de edilitate.

2) Imobilele clădite rămase de la evrei, se vor da în folosinţă funcţionarilor publici, în special preoţilor şi învăţătorilor.

Beneficiarii vor avea obliagaţia să plătească impozitele şi să facă cheltuielie necesare de întreţinere.

3) Pe terenurile agricole intrate în patrimoniul Statului să se facă, prin plantaţii, linii de dearcaţie la cîte o suprafaţă de 50 şi 100 ha.

4) În privinţa impozitelor ce trebuie să se plătească pentru terenurile şi proprietăţile rămase de la evrei, se urmează regula generală, indiferent dacă este vorba de Stat sau particulari.

XIX. OPERA DE ROMÂNIZARE

1) Opera de românizare pe care trebuie s-o facem, nu este de suprafaţă. Este o operă totalitară, radicală şi definitivă.

Astăzi avem posibilitatea s-o facem şi dacă n-o facem rămânem răspunzători în faţa neamului.

Trebuie să fim şi conducători şi muncitori, în propria noastră ţară.

2) În funcţiunile publice, în comerţ şi în industrii, vor fi pimiţi numai românii şi numai în limita locurilor libere, cetăţenii minoritari.

3) Să nu se elibereze certificate de naţionalitate decât românilor adevăraţi, pentru a nu reedita greşelile şi abuzurile din trecut.

 1. POLITICA

ORDINEA ŞI SIGURANŢA

1) Singura politică de astăzi, este politica muncii de sus şi până jos, singura doctrină prin care vom putea salva naţia.

În locul învrăjbirii, trebuie să introducem ordinea şi disciplina, printr-o intensă activitate în domeniul social şi al înfrăţirii.

2) Românii care au greşit sub bolşevici, trebuiesc iertaţi.

Acei ce s-au făcut vinovaţi de acte grave de răzvrătire şi ură în contra Statului, armatei şi autorităţii româneşti trebuiesc aspru pedepsiţi şi chiar cu moartea.

3) Comuniştii vor fi duşi pe front şi trecuţi peste linii la bolşevici.

4) În oraşe şi târguri, paza trebuie să şi-o facă comunele prin guarzii de poliţie.

Companiile de garnizoană, nu vor mai face pază.

ANRM. F.120, inv.1, d.308, f. 1-16

 

Conducătorul Statului şi în asemenea condiţii( războiul II mondial era în plină desfășurare)  găsea timpul necesar  pentru soluţionarea  diverselor probleme, inclusiv ale culturii noastre naţionale româneşti.

Vă propun două documente inedite de arhivă,depistate de autorul acestor rânduri în Arhiva Naţională a RM , conţinutul cărora face lumină şi restituie tabloul general in bibliotecile Basarabiei si problemele cu care se confruntau acestea în respectiva perioada de timp.

Înainte de a vă lăsa în lumea documentelor, pe care nu le voi comenta,vreau să menţionez,că mincinoşi sunt acei istoric, oameni politici care afirmă că  pentru România războiul a început la 22 iunie 1941.Este o mare aberaţie”ştiinţifică”,care este folosită cu succes de Rusia,Ucraina şi alte state în scopuri politice.

 

Adevărul este,că războiul pentru România a început mult mai înainte, la 28 iunie 1940, când prin ameninţare şi presiune diplomatică (şi nu numai- E.S.)Uniunea Sovietică a rupt din trupul Ţării un teritoriu imens (Basarabia, Bucovina,Tinutul Herţa etc.).Din acest motiv, Armata Română, trecând Prutul la 22 iunie 1941  sub conducerea lui Ion Antonescu a restabilit teritoriile strămoşeşti românesti ocupate de hoardele sovietice la 28 iunie 1940. Iar acum documentele :

20020/ CBBT                                                                              9 ianuarie 1942

Domnule Guvernator,

Referindu-ne la adresa Dvs.nr.13075/ 1941;

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Dl.Mareşal Ion Antonescu a aprobat ca Biblioteca Centrală din Chişinău să fie repusă în drepturile pe care le-a avut înainte de ocuparea Basarabiei de catre sovietici. În acest sens, s-au dat dispozitiuni Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor cu adresa noastră

Nr.20020/ 1942

Primiţi, vă rugăm, Domnule Guvernator încredinţarea distinsei noastre consideraţiuni.

Secretar  General al Preşedenţiei Consiliului de Miniştri,              Ovidiu Vlădescu

Secretarul Cabinetului, Referent                                                      N. Propopescu

Domniei Sale,

Domnului Guvernator al Basarabiei.

ANRM, F.706, inv.1, d.1094, pag.20

ROMÂNIA

ADMINISTRAŢIA BASARABIEI DIRECTORATUL INVĂŢĂMANTULUI SI CULTELOR

Nr.13075  din  2 iunie 1942

ONOR

PREŞEDENŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI

DOMNULE PREŞEDINTE,

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă:

Biblioteca Centrală din Chişinău  se bucura în statul român,conform legii publicate în Monitorul Oficial nr.205 din 19 decembrie 1922 , de privilegiul depozitului legal. În conformitate cu această lege(anexa 1),toate editurile  şi tipografiile din ţară erau obligate a-i trimite câte două exemplare din publicaţiile lor.

Ministerul Instrucţiunii, cu ordinul nr.37316,din 23 aprilie 1923 (anexa 2) precizează acest privilegiu.În felul acesta, Biblioteca Centrală, înfiinţată  în anul 1918,a luat o desvoltare însemnată contribuind într-o largă măsură,în cura de aproape un sfert de veac,la răspândirea culturii româneşti în Basarabia  şi satisfăcând, totodată, toate nevoile de înformaţii oficiale ale instituţiilor din provincia noastră, de la câteva mii,cifra 7000 volume fond iniţial,ajungând să posede circa jumătate milion de cărţi, reviste şi broşuri şi, de la câteva zeci de cititori pe lună, respectiv câteva sute pe an, ajungând la circa 4.000.000 cititori anual, şi clasându-se, astfel,

în concertul bibliotecilor universitare a doua pe ţară (după cea din Cluj )după cum se poate dovedi cu statisticele ce le posedă. După ocuparea vremelnică a Basarabiei, privilegiul depozitului legal  al bibliotecilor a fost Reglementat din  nou,prin Decretul Legii nr.1426 din 17 mai 1941 (anexa 3), excluzându-se Însă, între alte biblioteci şi Biblioteca,care cu perseverenţă duce de multă vreme o campanie Cu caracter politic, în scopul de a regrupa şi reorganiza mişcarea cuzistă în Basarabia.

Este colaboratorul cel mai apropiat al Profesorului C. Tomescu, a cărui activitate politică a fost semnalată  Preşedenţiei Consiliului de Miniştri, în darea de seamă de pe luna decembrie 1941.

Domnul Profesor Usatiuc este prin urmare un spirit refractar actualei aşezări politice din ţară,iar locul Dumisale la conducerea învăţământului şi cultelor,este cu totul nepotrivit şi ar avea urmări grave prin aceia că i s-ar deschide vaste posibilităţi de propagandă politicianistă şi de captare a elementelor de care are nevoie, în rândurile învăţătorilor şi preoţilor din Basarabia, a căror înclinaţiune către politică este prea bine cunoscută.

În sprijinul afirmaţiunilor de mai sus,se anexează un calendar cuzist, răspândit în masse de către Domnul Usatiuc,avocatul Utium, etc., toţi adepţi ai profesorului Tomescu.

 1. b) Latura politicienească a chestiunii este agravată prin aceia că Domnul Profesor Usatiuc Elinor,originar din Basarabia, reprezintă în acelaş timp şi în forma cea mai acută, spiritul regionalist, pe care de altminterli îl indică, în mare măsură şi numele său.

Or, în împrejurările actuale,când toate tendinţele regionaliste trebuie să dispară şi toată lumea urmează să se încadreze în ideia românismului integrel, numirea Domnului Usatiuc ar fi nu numai un non sens,dar,dar chiar ar constitui o primejdie pentru realizarea programului de unificare a spiritelor şi sufletelor, urmărit de conducerea superioară a statului.

În concluzie,spiritul politicianist şi tendinţele regionaliste gasindu-şi în Domnul Usatiuc un exponent calificat, socotesc că numirea D-sale este cu totul incompatibilă cu funcţiunea de mare răspundere pentru care este recomandat şi de aceia,avizul Guvernământului este net defavorabil.

Faţă de cele arătate mai sus,cu onoare vă rog să binevoiţi a ordona ca să se anuleze decizia Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor, în ceia ce  priveşte pe Domnul Titus Hotnog,a cărui rămânere  mai departe în funcţiune este o mare necesitate.

De altfel, această decizie a Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor este în flagrantă contrazicere cu spiritul ordinului nr.20.784 al Preşedenţiei Consiliului, referitor la numirea funcţionarilor din Basarabia. Dacă,  potrivit spiritului acelui ordin,numirile funcţionarilor constituesc un drept exclusiv al Guvernatorului, cu atât mai puţin se poate atribui altor organe dreptul de a-i transfera din Provincie.

Guvernatorul Basarabiei,General  C.Gh.Voiculescu

ANRM, F.706, inv.1, d.1094.

Prin respectivele documente de arhivă observăm grija autorităților pentru o administrare corectă, pentru o viață mai sănătoasă, o atenție sporită față de cultură și biblioteci. După cum ați observat, nu s-a trecut nici fără scrisori anonime și conflicte, dar această diversitate ne arată în profunzimei intreg tabloul societății românești din Basarabia in perioada războiului.

Elena CĂRĂUȘ- SINIȚA, șef filială,

Biblioteca „Maramureș” a Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”

Publicat în DOCUMENTE DE ARHIVĂ, IN MEMORIAM, LUPTA PENTRU ADEVĂR | 1 comentariu